Stuwsluis Aalst: Heiwerken aan de Dender

Stuwsluis Aalst: Heiwerken aan de Dender

Voor werken aan de Dender in Aalst worden er momenteel stalen buizen en damplanken geplaatst over een lengte van ongeveer 700 meter, tussen de Zeebergbrug en de nieuwe stuwsluis. Het stuk tussen de brug en de bestaande stuwsluis is reeds volledig in orde.

Stuwsluis Aalst: Heiwerken aan de Dender

Update 15 januari 2021 – De heiwerken aan de Dender in Aalst zijn afgerond. Omdat de rivierbodem op sommige plaatsen harder was dan we konden voorzien, moest de aannemer in januari nog even doorwerken. De werken waren nodig om de bestaande oevers te verstevigen voor latere aanpassingen aan de Dender. 


In totaal gaat het over zo’n 150 buizen en 300 damplanken die diep en stevig in de ondergrond worden getrild. De buizen vergen het meeste werk, want ze hebben een diameter van ongeveer twee meter, zijn tot 21 meter lang en wegen tot 17 ton.

Noodzaak van de werken

De werken zijn nodig om de bestaande oevers te verstevigen omdat de Dender twee meter verdiept wordt tussen de huidige en nieuwe stuwsluis – dit komt doordat de nieuwe op een andere plaats ligt en het waterniveau tussen beide dus zal zakken. Ook wordt op termijn het verloop van de rivier aangepast, zodat ze langs de nieuwe stuw en sluis stroomt.

Het verloop

We beginnen met de buizen, waar vervolgens de planken tussen komen.

De plaatsing van de buizen gebeurt in verschillende stappen omdat er voor elke fase ander en zwaarder materieel nodig is omdat ondergrond steeds harder wordt. Eind november zouden deze allemaal op hun plaats aangebracht moeten zijn:

  • Eerst worden de buizen tot zes meter boven het waterpeil geplaatst. Dit is reeds gebeurd in de meest dichtbevolkte plaatsen.
  • Vervolgens worden ze verder ingetrild tot twee meter boven het water met zwaarder materieel. Dit is ter hoogte van de Zeebergbrug reeds gebeurd, maar brengt behoorlijk wat trillingen en lawaai met zich mee.
  • Tot slot wordt alles tot op een finale diepte gebracht, gelijk met het waterpeil. Dit is het rumoerigste karwei en moet nog overal gebeuren.

Vervolgens worden de damplanken geplaatst tussen de buizen. De planken zijn minder zwaar dan de buizen dus verwachten we minder geluid- en trillinghinder tijdens deze werken. Ook zullen deze werken sneller verlopen omdat we ze in één beweging tot op de juiste diepte kunnen intrillen. Deze klus zal eind dit jaar klaar zijn.

Zeebergbrug vaker bediend

Tijdens de werkzaamheden zal de Zeebergbrug vaker opendraaien voor de aanvoer van materieel over water. Dit kan zorgen voor vertragingen aan kruispunten rondom de brug. Ze zal echter niet bediend worden tijdens de ochtend-, middag- en avondspits. De meeste werken worden vanop het water uitgevoerd, waardoor we geen straten hoeven af te zetten.

Meer weten over deze werken?

Alle info over de werken aan de Dender en de nieuwe stuwsluis, vind je op deze webpagina.

Laatste nieuws

Top