Steunmaatregel Afvaltransport

Op jaarbasis wordt ongeveer 37 miljoen ton afval geproduceerd in Vlaanderen. Slechts 12% van dit afval of 4,5 miljoen ton wordt via de binnenvaart vervoerd. De meerkost van de binnenvaart tegenover het wegtransport is hiervan de oorzaak. Afval is niet tijdsgebonden naar toelevering en kan vervoerd worden in grote volumes. Beide zijn eigenschappen die het vervoer over het water toch haalbaar moet maken.

In dit kader heeft De Vlaamse Waterweg beslist om een steunmaatregel uit te werken om het afvaltransport te stimuleren. Dit komt in de eerste plaats ten goede aan de mobiliteitsproblematiek en de duurzaamheid van transport. Bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen naar investerings- en/of exploitatiesteun. Dit dient te gebeuren binnen de deminimis-regelgeving en is per verlader beperkt tot 200.000 euro over een periode van drie jaar. Er wordt in de eerste plaats gemikt op voldoende grote afvalstromen met verschillende marktpartijen liefst in combinatie met terugvrachten. Men moet verder de garantie geven dat deze afvalstromen minimaal drie jaar vervoerd worden via de binnenvaart.


Kom ik in aanmerking?

  • De afvalstromen die je inbrengt moeten voorkomen in de Europese Afvallijst (EURAL-codering) met uitsluiting van grondverzet. De beoogde trafieken mogen nog niet gebruik maken van de binnenvaart of het spoor.
  • Stromen die voorheen opgenomen werden in de Europese Afvallijst maar die veranderd zijn van code wegens circulair gebruik, komen ook in aanmerking. 
  • Het ingediende projectvoorstel moet een structureel vaartraject zijn waarbij men voor oorsprong of bestemming gebruik maakt van een overslagpunt dat langs de Vlaamse waterweg is gelegen.  In het totale structurele vaartraject moet de leegvaart zoveel mogelijk beperkt worden om de kostprijs te drukken.
  • Het structurele vaartraject  moet een samenwerking inhouden tussen minstens twee verladers. Op dit structurele vaartraject moet minstens één van de stromen een afvalstroom zijn. Niet-afvalstromen die bv. deel uitmaken van een terugvracht komen eveneens in aanmerking voor ondersteuning maar worden niet meegenomen in de rendementsberekening.
  • Voor zowel de investerings-als de exploitatiesteun die verleend wordt moet je garanderen dat je het voorgelegde vaartraject minimaal drie jaar uitvoert.

Hoeveel ondersteuning kan ik krijgen?

De steunmaatregel afvaltransporten valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Dit betekent dat de totale de-minimisondersteuning, voor investering- en exploitatiesteun samen, per begunstigde over een periode van drie jaar maximaal 200.000 euro kan bedragen. 

Met totale de-minimisondersteuning bedoelen we de ondersteuning via De Vlaamse Waterweg maar ook van andere overheidsinstanties die ondersteuning onder de-minimis aanbieden.
 


Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraagperiode voor deze steunmaatregel is afgelopen.


Contactpersonen

Sylvie De Craecker
Celhoofd innovatie
0476 66 15 95
Sylvie.decraecker@vlaamsewaterweg.be

Lynn Eyckmans
Cel innovatie
0494 86 81 64 
Lynn.eyckmans@vlaamsewaterweg.be 

Indien u graag gratis begeleiding wenst voor het opstellen van uw aanvraagdossier, neem gerust contact op met onze marktdevelopers:

luc.geerts@vlaamsewaterweg.be (regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant)

johan.grutman@vlaamsewaterweg.be (regio Antwerpen en Limburg)


 

Laatste nieuws

Top