Link naar homepage

Stuw van Idegem (Geraardsbergen)

Om de waterveiligheid te garanderen en om de Dender bevaarbaar te houden worden er zes van de acht stuwen op Vlaams grondgebied gerenoveerd. Ook de stuw van Idegem wordt aangepakt.

Wat houden de werken in? 

Het project omvat de vernieuwing van de stuw. De bouw van een bijhorende technische ruimte en het wegwerken van een vismigratieknelpunt door de bouw van een vistrap of een visnevengeul. 

Waarom? 

De huidige stuw in Idegem is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken, een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening.

Nu bezig

Het project zit momenteel in studiefase. Momenteel liggen er nog verschillende scenario’s op tafel. Van zodra er een keuze gemaakt is, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt. Vervolgens wordt het vergunningstraject opgestart en wordt een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. De start van de werken op het terrein is ten vroegste voorzien in 2020.  

Stuw van Idegem

Laatste nieuws

Top