Certificatie & meting

Op deze pagina vind je alle nuttige informatie in verband met de certificatie & meting van binnenvaartuigen.

Bekwaamheidsbewijzen
De taken en bevoegdheden m.b.t. bekwaamheidsbewijzen zullen vanaf 1 juni 2019 overgaan van het Departement MOW naar De Vlaamse Waterweg nv en zullen ondergebracht worden in het Binnenvaartloket. Onder de bekwaamheidsbewijzen vallen meer specifiek onderstaande bewijzen of attesten::
Bemanning: 
 - Vaarbewijzen A en B
 - Rijnpatent
 - ADN attest
 - Verklaring Matroos
 - Getuigschrift Radar
 - Getuigschrift Passagiersvervoer
Onderneming: 
- Toegang tot het beroep voor ondernemingen
- Toegang tot het beroep voor individuen
- Getuigschrift vakbekwaamheid

Meer uitleg over deze transitie kan u terugvinden onder volgende link: VisuRIS - Nieuwsbericht - Bekwaamheidsbewijzen

Vanaf 1 juni kunt u voor alle aanvraagformulieren enkel nog terecht op VisuRIS-onderneming en VisuRIS-bemanning

 


Laatste nieuws

Top