Certificatie & meting

Op deze pagina vind je alle nuttige informatie in verband met de certificatie & meting van binnenvaartuigen.

De bevoegdheid van de cel Binnenvaartinspectie, die verantwoordelijk is voor het certificeren en meten van vaartuigen in de binnenvaartsector, werd bij de zesde staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten, voor Vlaanderen met name naar De Vlaamse Waterweg nv. .De werking van de dienst, die sinds maart 2017 door het leven gaat als de Binnenvaartcommissie (BVC), wordt verder geoptimaliseerd door de uitwerking van een nieuw dienstverleningsmodel.  

De BVC blijft hierbij de bevoegde autoriteit voor het certificeren en meten van binnenvaartuigen en registratie van hun bemanning. Zij zal het onderzoek voor de certificatie en meting uitbesteden aan zowel classificatiemaatschappijen als erkend deskundigen. Om de kwaliteit van deze externe partners te garanderen, zal zij regelmatig audits verrichten op de uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast zal de BVC ook verantwoordelijk zijn voor het aanduiden en erkennen van deskundigen. Het binnenvaartloket zal nog steeds verantwoordelijk zijn voor de afgifte van bemanningsdocumenten en het wijzigen en dupliceren van scheeps- en bemanningsdocumenten en de adviesverlening hierover. 

De komende maanden gelden als overgangsperiode waarin enkele tussentijdse wijzigingen worden  doorgevoerd.  De BVC blijft in deze periode wel de onderzoeken i.v.m. certificatie en scheepsmeting uitvoeren. Daarnaast kan men indien gewenst echter ook al terecht bij de classificatiemaatschappijen voor het uitvoeren van onderzoeken rond certificatie onder artikel 2.12 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR).  

Om de overgangsperiode efficiënt te laten verlopen en  de wachttijden zo kort mogelijk te houden, zal binnen de BVC op korte termijn het team versterkt worden door aanwervingen. Er zullen extra inspecteurs aangeworven worden ter ondersteuning van onderzoeken in het kader van de Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). Daarnaast wordt ook een extra administratief-ondersteunend medewerker aangeworven, die tewerk zal gesteld worden bij het binnenvaartloket in  Schoten. Daarnaast wordt ook het IT-portaal voor het aanvragen van onderzoeken rond certificatie en scheepsmetingen gefinaliseerd en zal een nieuw online portaal voor het aanvragen van onderzoeken in verband met certificatie en scheepsmetingen worden gefinaliseerd. 

Het nieuwe dienstverleningsmodel zal intussen verder worden uitgewerkt en dit in overleg met alle betrokken partijen (de sector, externe deskundigen, classificatiemaatschappijen en zo verder). Download hieronder een uitgebreide tekst m.b.t. de omvorming van de cel Binnenvaartinspectie tot de Binnenvaartcommissie.

Laatste nieuws

Top