Watertruck+

Watertruck+ is een innovatief concept voor goederenvervoer dat door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) op kleine vaarwegen een regio ontsluit en via grotere vaarwegen de lading in konvooi aan- of afvoert. Het doel van het project Watertruck+ op korte termijn is de bouw van een vloot van 30 duwbakken en twee duwboten die gebruikt zullen worden tijdens pilootprojecten en de opmaak van een masterplan voor opschaling en gebruik van het watertruck concept in Europa.
logo europese steun

Watertruck+ wil bijdragen aan:

  • een betere aansluiting en afstemming tussen het hoofdwaterwegennet en de kleine waterwegen;
  • een verdere professionalisering en het versterken van de binnenvaartsector als antwoord op het dalende aantal kleine schepen en het gebrek aan bemanning;
  • de vergroening van de binnenvaart;
  • de uitrol van het concept op het TEN- T netwerk en het verhogen van de trafiek op het TEN- T netwerk door dit te verbinden met de kleine waterwegen.

De Vlaamse Regering heeft De Vlaamse Waterweg nv gemachtigd om samen met de vzw Vlaams Instituut voor Mobiliteit een bvba op te richten voor de uitvoering van het project Watertruck+. Samen met private partners zetten we, met Europese ondersteuning, dit innovatief concept van binnenvaartschip in de markt. Het is de bedoeling om de eerste eenheden midden 2017 in de vaart te nemen.

Watertruck+ heeft als doel het vrachtvervoer op kleine binnenwateren te stimuleren door de introductie van een nieuw navigatieconcept. Door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) kunnen goederen op de kleine vaarwegen worden overvoerd. Die nieuwe vaartuigen zullen nieuwe goederenstromen vervoeren die momenteel niet door de binnenvaart vervoerd worden. Ook op milieuvlak zullen winsten geboekt worden (25% minder CO²-uitstoot).

De Vlaamse Waterweg nv is met het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM) aandeelhouder van Watertruck+. Een eerste belangrijke mijlpaal voor dit project was de oprichting van een vennootschap op 30 maart 2016. Op termijn (3-5 jaar) is het de bedoeling dat de private partijen die deel uitmaken van het project de aandelen van de publieke partners overnemen en de exploitatie van de vaartuigen voor hun rekening nemen.


Oplossing voor tekort aan kleine schepen

Watertruck+ biedt een concrete mogelijkheid om het afnemende aantal Spitsen en Kempenaars (deels) te compenseren. Uit de studie in het project Watertruck weten we dat Spitsen jaarlijks met ca. 10 % in aantal afnemen en Kempenaars met ca. 6 %. Door de bouw van nieuwe vaartuigen kan een antwoord geboden worden op het dreigende structurele tekort aan kleine schepen. Met het project Watertruck+ worden niet alleen vaartuigen voorzien, maar wordt ook een concept aangeboden dat bestaat uit samenkoppelen van vaartuigen om het transport tegen een lagere kost te kunnen laten verlopen.


Creatie van nieuwe goederenstromen

Het project gaat over nieuwe goederenstromen. Watertruck+ zal dus geen bestaande lading van de binnenvaart afnemen. Eén van die nieuwe stromen is het vervoer van een grote hoeveelheid grond (ca. 300.000 m³) vanuit Houthulst naar een andere locatie.  Een andere nieuwe goederenstroom is de stroom voor afvalcontainers tussen Beerse en Geel.


Private aandeelhouders

Het is geenszins de bedoeling dat de overheid zelf gaat optreden als binnenvaartrederij. Op dit moment zijn De Vlaamse Waterweg nv en VIM de aandeelhouders van de BVBA Watertruck+. De bedoeling is dat private partijen toetreden en op termijn de aandelen van de overheidspartners overnemen. Het zijn deze private partijen die uiteindelijk de vaartuigen zullen exploiteren.


Bestek

Binnen het project Watertruck+ zijn wij momenteel op zoek naar externe expertise in het kader van het ontwerpen van het Masterplan. Mogelijks ligt deze opdracht in lijn met jouw werkzaamheden en/of ken je potentiële kandidaten binnen jouw netwerk. Via onderstaande linken ken je alle informatie terugvinden over de opdracht.
Voor een algemene en technische omschrijving van het voorwerp van de opdracht verwijzen we naar hoofdstuk 10 van dit bestek.

Nederlandstalig

Français

English

Deutsch

Laatste nieuws

Top