Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug in Vilvoorde

Ter hoogte van site ‘De Molens’ in Vilvoorde bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Zeekanaal Brussel Schelde. De brug verbindt het domein van ‘Drie Fonteinen’ op linkeroever met de toekomstige woonwijk ‘Vier Fonteinen’ op rechteroever.

Kader

De brug kadert in de uitbouw van recreatief netwerk ‘Van basiliek tot basiliek’; een recreatieve verbinding door het groen die de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde verbindt met de Sint-Servaas basiliek in Grimbergen. 

Totaalproject

Een gespecialiseerd aannemer bouwt een beweegbare brug van ongeveer 115 meter van het type dubbele basculebrug. Zowel een lift als een trap met fietsgoot zullen toegang geven tot de nieuwe brug. In gesloten toestand is een vaargabarit van 50 x 9,10 meter verzekerd. In open stand is de doorvaarthoogte ongelimiteerd.

Nog enkele cijfers:

  • Hoofdoverspanning van 63 meter
  • Totale lengte van 115 meter
  • Nuttige breedte voor voetgangers en fietsers is 4 meter
  • Hoogte van de brug in gesloten stand: 13 meter
  • Hoogte brug in geopende stand: 40 meter
  • De twee brugklappen wegen elk zo’n 140 ton

Naast de brug voorziet het project ook in de vernieuwing van ongeveer 100 meter kaaimuur en de aanleg van een parkje op linkeroever. De aanleg van het Broekplein zal in een latere fase gebeuren.
 

Visualisatie nieuwe fietsersbrug Vilvoorde

 

Aannemer

Een consortium van Artes Roegiers – Artes Depret – Constructiewerkhuizen De Meyer – Ney & Partnerts staat in voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de brug.

Mijlpalen

  • 19 oktober 2020: start van de oeververnieuwing en bouw van de brugfundering
  • voorjaar van 2022: invaren en montage prefab brugdelen
  • zomer en najaar van 2022: afwerking brug en inrichting parkje op linkeroever
  • februari 2023: einde van de werken.

Hinder en minderhindermaatregelen

Tijdens de werken zal het jaagpad op beide oevers niet toegankelijk zijn. Op rechteroever kunnen fietsers omrijden via een tijdelijke omleiding.
 

Op linkeroever is ter hoogte van de werfzone plaatselijke beurtelings verkeer mogelijk op de Brusselsesteenweg. 

Partners

De Vlaamse Waterweg nv werkt voor de uitvoering nauw samen met de Stad Vilvoorde en Natuur & Bos van de Vlaamse overheid. Beide partners delen ook in de kosten. De kostprijs van de brug bedraagt ongeveer 10 miljoen euro.

De Vlaamse Waterweg nv stemt ook af met De Werkvennootschap en met Matexi. De Werkvennootschap is bouwheer voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg en de bijhorende fietsostrade F23 (Kanaalroute Noord). Matexi voert het stadsvernieuwingsproject ‘Vier Fonteinen’ uit op rechteroever.

Visualisaties

Laatste nieuws

Top