USAR

In USAR – Using Sediment As a Resource – bundelt De Vlaamse Waterweg nv samen met vier organisaties uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk de krachten. Het doel: nuttige toepassingen vinden voor de baggerspecie die ontstaat bij het onderhoud van bevaarbare waterlopen en havens.

Als beheerder van een uitgebreid netwerk van waterwegen in Vlaanderen wordt De Vlaamse Waterweg nv geconfronteerd met grote hoeveelheden baggerspecie. Daarvoor wil het kostenefficiënte en duurzame oplossingen uitwerken.

Samen met vier Europese instellingen slaan we de handen in elkaar. Onder de vlag van USAR, een Europees samenwerkingsproject, zullen ze de komende vier jaar technieken ontwikkelen en verfijnen voor het nuttig hergebruik van baggerspecie. Door baggerspecie te hergebruiken als secundaire grondstof kunnen we besparen op primaire grondstoffen, zoals zand en klei. Bovendien verlopen bagger- en dijkwerken efficiënter en veroorzaken ze minder hinder als ze gecombineerd worden uitgevoerd.

USAR richt zich op hergebruik van zowel niet-verontreinigd als verontreinigd sediment. Vooral wat dat laatste betreft, valt er nog veel vooruitgang te boeken.


Europese steun

USAR krijgt steun van het Interreg 2 Zeeën-programma, dat loopt van 2014 tot 2020. Dat Europees programma bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). In zo’n project kunnen organisaties krachten en middelen bundelen, en kennis en goede praktijken uitwisselen.

Het Interreg 2 Zeeën-programma wil een innovatief, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied creëren langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal. Het programma is gebaseerd op kennis en onderzoek. Centraal staan de bescherming van natuurlijke rijkdommen en de bevordering van de circulaire economie. Met zijn focus op het duurzame hergebruik van sediment draagt USAR daartoe bij. Als deel van het Interreg 2 Zeeën-programma kan het project rekenen op cofinanciering van Europa. Het totale USAR-budget bedraagt 4,8 miljoen euro.


Succesvol proefproject

Vier van de USAR-partners smeedden eerder al een sterk samenwerkingsverband tijdens het Interreg-project PRISMA (Promoting Integrated Sediment Management, 2011-2014). Dat project focuste op ecologisch verantwoorde baggertechnieken en slim sedimentbeheer.

De Vlaamse Waterweg nv zette toen in Dendermonde een succesvol proefproject op, waarbij een innovatieve en kostenefficiënte methode ontwikkeld werd om baggerspecie, afkomstig van onderhoudsbaggerwerken, nuttig te gebruiken bij de bouw van de compartimenteringsdijk in het overstromingsgebied Vlassenbroek.


Startconferentie

Op 15 juni 2016 vond de startconferentie van USAR plaats op Aquacity/Environnord in Lille, een vakbeurs en congres die volledig gewijd is aan de watersector.


Partners

Deze partners werken mee aan USAR:

De verschillende instanties zullen hun kennis en expertise delen én leren van elkaar.


Publicaties

Projectbrochure USAR
Nieuwsbrief Sigmaplan Durmevallei maart 2017 

Laatste nieuws

Top