Recreatie op het water

Vanop het water ontdek je een verrassend ander Vlaanderen. Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij, met talrijke natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en gezellige dorpjes. En natuurlijk zijn er ook uitgestippelde wandel- en fietsroutes die aansluiten op de jaagpaden langs de waterwegen. Zo wordt varen langs Vlaamse waterwegen een onvergetelijke ontdekkingsreis.

Varende recreanten

Alle informatie voor varende recreanten (zoals informatie over pleziervaart, kano, kajak, SUP, waterski, roeiboot, …) kan je vinden op www.visuris.be (onder het luik ”Pleziervaart”).

Niet-varende recreanten

Zwemmen

Zwemmen in bevaarbare waterwegen is verboden met uitzondering van vergunde evenementen en zones. Klik hier voor meer info.

Schaatsen

Schaatsen op rivieren en kanalen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv is verboden. Uitzondering hierop is het schaatsen in afgebakende zones en onder strikte voorwaarden waarvoor een lokaal bestuur een vergunning vanwege De Vlaamse Waterweg nv heeft bekomen. Alle informatie omtrent de mogelijke locaties en de voorwaarden zijn terug te vinden in dit document.

Aanvragen dienen tijdig gestuurd te worden naar info@vlaamsewaterweg.be. (Aanvragen voor schaatsen in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar dienen vóór 24 december aangevraagd  te worden.)

Onze visie

Multifunctionaliteit en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg maken deel uit van de missie en strategische doelstellingen van De Vlaamse Waterweg.
De beleidsvisie ‘Recreatie op het water’ vormt het kader waarbinnen we recreatie op de Vlaamse waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen. Het is ook de basis voor overleg en samenwerking over recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders.

Je kan de beleidsvisie raadplegen en downloaden via de volgende link:
 

Het uitgangspunt van de beleidsvisie is dat er ruimte is voor meer recreatie op de waterwegen, maar dat er ook aandacht moet zijn voor kwalitatief betere en maatschappelijk verantwoorde recreatie.

In de beleidsvisie zijn krijtlijnen uitgetekend voor elke vorm van recreatie op het water. Verschillende vormen van waterrecreatie stellen elk op zich eisen aan de waterweg die soms tegengesteld zijn. Veiligheid en het verenigen van uiteenlopende belangen zijn dan ook belangrijke aandachtspunten. De veiligheid van alle waterweggebruikers moet verzekerd worden en de synergie tussen recreanten onderling en met de beroepsscheepvaart moet bewaakt worden. Daarom zijn er zones toegekend aan de verschillende recreatievormen op het water.

De Vlaamse Waterweg wil zachte waterrecreatie (geen hoge snelheden) bij voorkeur verder uitbouwen op en langs kleinere waterwegen. Hardere waterrecreatie (met hoge snelheden) horen eerder thuis op grotere waterwegen. Zo kunnen deze beide recreatievormen in veilige en gepaste omstandigheden beoefend worden.

De Vlaamse Waterweg wil de waterwegen aantrekkelijker maken voor al wie er zich op en langs beweegt. Onze waterwegen kunnen dan met enthousiasme in binnen- en buitenland worden gepromoot waardoor het maatschappelijk belang van onze waterwegen vergroot.

Laatste nieuws

Top