Smart Shipping

De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt haar waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Een goed functionerende economie heeft een goed draaiend mobiliteitsnetwerk nodig. De binnenvaart kan hierin een belangrijke rol spelen.

Smart Shipping

Click here for the English version.

De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt haar waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Een goed functionerende economie heeft een goed draaiend mobiliteitsnetwerk nodig. De binnenvaart kan hierin een belangrijke rol spelen.

De Vlaamse Waterweg nv gelooft dat innovaties met betrekking tot automatisering en digitalisering de sector vooruit kunnen helpen en startte daarom het Smart Shipping programma. Het doel van dit programma is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk positieve aspecten van automatisering en digitalisering de binnenvaartsector ten goede komen. Hierbij wordt gefocust op 4 pijlers:

  1. Slimme vaartuigen: Schepen, die geautomatiseerde systemen aan boord hebben en externe data gebruiken om sleutelfuncties van het vaartuig te optimaliseren zoals navigatie, beheer van het brandstofverbruik, real-time planning, etc.,
  2. Slimme infrastructuur: De waterweginfrastructuur is verregaand geautomatiseerd en wordt vanop afstand bediend. Interactie tussen infrastructuur en schepen gebeurt digitaal om het verkeer zo veilig mogelijk te begeleiden.
  3. Slimme communicatie: De interactie tussen schepen en derde (overheids)instanties zijn geëvolueerd naar een slim, vlot en flexibel proces waarin alle communicatie tussen de overheid en de gebruikers van de waterweg gedigitaliseerd is en volgens internationaal gestandaardiseerde procedures verloopt.
  4. Slimme reglementering: Het wetgevende kader is op dusdanige manier aangepast dat de technologische evolutie van Smart Shipping geen beperkingen ondervindt. Er dient echter nog steeds prioriteit te worden gegeven aan de veiligheid van gebruikers van de waterwegen en de maatschappij. De Vlaamse Waterweg nv heeft de ambitie om tegen 2020 een kader te creëren dat smart shipping in Vlaanderen toelaat.

Vandaag is er weinig plaats voor innovatie in de wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat Smart Shipping – en bij uitbreiding alle toekomstige innovaties – in Vlaanderen vlot en veilig getest en ontwikkeld kunnen worden, werkt de Vlaamse Waterweg nv aan een juridisch kader waar meer plaats is voor innovatie. 
 
Ondertussen wil de Vlaamse Waterweg nv organisaties graag al zoveel mogelijk ondersteunen om hun nieuwe technologieën met betrekking tot Smart Shipping te testen in het bestaande wetgevend kader. Daarom opende de Vlaamse Waterweg nv op 18 mei 2018  haar waterwegennet als testgebied voor autonome vaartuigen. Dit Vlaamse testgebied omvat het gehele netwerk. Testen kunnen enkel uitgevoerd worden mits toestemming van de Vlaamse Waterweg nv en indien het schip voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving.
 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een organisatie die een test wil uitvoeren contacteert het single point of contact (SPOC) via het aanvraagformulier. De evaluatiecommissie van De Vlaamse Waterweg nv beoordeelt de aanvraag in 6 weken tijd. 

Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de aanvrager gecontacteerd worden voor een gesprek waarin alle praktische zaken besproken worden en daarna vastgelegd worden in een overeenkomst. 

De testen worden uitgevoerd volgens de gedragscode.

Tijdens het testen vult de testende organisatie een rapport aan over hun test. In dit rapport staat

a) een beschrijving van de testactiviteiten staan, inclusief datum, positie en tijd.

b) Een beschrijving van de problemen die de tester heeft voorgehad en hoe die zijn opgelost.

Het rapport wordt binnen de 2 weken na beëindigen van de test ondertekend aan de SPOC bezorgd voor validatie. 

Internationale samenwerking

De Vlaamse Waterweg nv werkt nauw samen met haar Nederlandse collega's rond het thema smart shipping. Een van de gemeenschappelijke doelstellingen is om de testgebieden in Vlaanderen en Nederland samen te laten smelten tot 1 transnationaal testgebied. 

De Vlaamse Waterweg is lid van het International Network for Autonomous Ships.

Contact

Bij vragen en opmerkingen helpt het Single Point of Contact je graag verder: 

Ann-Sofie Pauwelyn
RIS Projectleider – Smart Shipping
Automatisatie en Scheepvaartmanagement
smartshipping@vlaamsewaterweg.be 

Laatste nieuws

Top