Link naar homepage

Smart Shipping

De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt haar waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Een goed functionerende economie heeft een goed draaiend mobiliteitsnetwerk nodig. De binnenvaart kan hierin een belangrijke rol spelen.

Smart Shipping

Click here for the English version.

De Vlaamse Waterweg nv beheert en ontwikkelt haar waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Een goed functionerende economie heeft een goed draaiend mobiliteitsnetwerk nodig. De binnenvaart kan hierin een belangrijke rol spelen.

De Vlaamse Waterweg nv gelooft dat innovaties met betrekking tot automatisering en digitalisering de sector vooruit kunnen helpen en startte daarom het Smart Shipping programma. Het doel van dit programma is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk positieve aspecten van automatisering en digitalisering de binnenvaartsector ten goede komen. Hierbij wordt gefocust op 3 pijlers:

 1. Slimme vaartuigen: Schepen, die geautomatiseerde systemen aan boord hebben en externe data gebruiken om sleutelfuncties van het vaartuig te optimaliseren zoals navigatie, beheer van het brandstofverbruik, real-time planning, etc.,
 2. Slimme infrastructuur: De waterweginfrastructuur is verregaand geautomatiseerd en wordt vanop afstand bediend. Interactie tussen infrastructuur en schepen gebeurt digitaal om het verkeer zo veilig mogelijk te begeleiden.
 3. Slimme communicatie: De interactie tussen schepen en derde (overheids)instanties zijn geëvolueerd naar een slim, vlot en flexibel proces waarin alle communicatie tussen de overheid en de gebruikers van de waterweg gedigitaliseerd is en volgens internationaal gestandaardiseerde procedures verloopt.

Regelgeving op punt

Vandaag is er weinig plaats voor innovatie in de wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat Smart Shipping – en bij uitbreiding alle toekomstige innovaties – in Vlaanderen vlot en veilig getest en ontwikkeld kunnen worden, werkt de Vlaamse Waterweg nv aan een juridisch kader waar meer plaats is voor innovatie. 

Een eerste resultaat was het wetgevende kader op dusdanige manier aanpassen dat testen met de technologische evolutie van Smart Shipping geen beperkingen meer ondervinden. Dit resultaat werd in juni 2019 behaald en dit is een uniek gegeven in Europa. De Vlaamse Waterweg nv heeft hiermee haar ambitie om tegen 2020 een kader te creëren dat Smart Shipping in Vlaanderen toelaat, overtroffen.

De volgende stap is een stabiel wetgevend kader creëren dat innovaties faciliteert voor commercieel gebruik. Dit is echter een internationale aangelegenheid: de Vlaamse regelgeving is namelijk gebaseerd op internationale regelgeving. De Vlaamse Waterweg nv wil haar kennis delen met internationale organisaties om hen te ondersteunen in het onderzoek naar de impact van Smart Shipping op internationale wet- en regelgeving en startte daarom een scoping excercise in de CCR en de UNECE.

Testgebied

De Vlaamse Waterweg nv wil organisaties graag zoveel mogelijk ondersteunen om hun nieuwe technologieën met betrekking tot Smart Shipping te testen. Daarom opende de Vlaamse Waterweg nv op 18 mei 2018  haar waterwegennet als testgebied voor autonome vaartuigen. Dit Vlaamse testgebied omvat het gehele netwerk. Testen kunnen enkel uitgevoerd worden mits toestemming van de Vlaamse Waterweg nv. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een organisatie die een test wil uitvoeren contacteert het single point of contact (SPOC). Contactgegevens vind je op het einde van deze pagina. De SPOC stuurt je de aanvraagformulieren op. De evaluatiecommissie van De Vlaamse Waterweg nv beoordeelt de aanvraag in 6 weken tijd. 

Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de aanvrager gecontacteerd worden voor een gesprek waarin alle praktische zaken besproken worden en daarna vastgelegd worden in een overeenkomst. 

De testen worden uitgevoerd volgens de gedragscode en de overeenkomst.

Tijdens het testen vult de testende organisatie een rapport aan over hun test. In dit rapport staat

a) een beschrijving van de testactiviteiten, inclusief datum, positie en tijd.

b) een beschrijving van de problemen die de tester heeft voorgehad en hoe die zijn opgelost.

Het rapport wordt binnen de 2 weken na beëindigen van de test ondertekend aan de SPOC bezorgd voor validatie. 

Contact

Bij vragen en opmerkingen helpt het Single Point of Contact je graag verder: 

Ann-Sofie Pauwelyn
RIS Projectleider – Smart Shipping
Automatisatie en Scheepvaartmanagement
smartshipping@vlaamsewaterweg.be 

Testvaarten

De Vlaamse Waterweg informeert de gebruikers van het Kanaal Ieper-IJzer en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort over een aanstaand pilootproject met een onbemande duwbak. 

Seafar ontwikkelt technologie die het mogelijk maakt om binnenschepen vanop afstand aan te sturen vanuit een controlecentrum. Deze ontwikkeling kan het tekort aan binnenschippers op de kleine kanalen opvangen en zo een groen, veilig en competitief alternatief bieden voor het vervoer over de weg. Deze technologie wordt vanaf 18 oktober 2019 getest op het Kanaal Ieper-IJzer en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort op een vaartuig van firma Decloedt. Het project loopt tot 13 november  2020.

De test betreft een onbemand binnenschip dat zand zal vervoeren op het traject Oostende-Nieuwpoort-Diksmuide en bestaat uit verschillende fases. In de eerste fase wordt de technologie getest met bemanning aan boord. Zo kan de schipper steeds de controle over het vaartuig overnemen. Na voldoende testen zal het schip onbemande testvaarten doen. Dit houdt in dat een schipper/operator in het controlecentrum het schip manueel zal besturen waarbij hij zowel bestaande navigatiehulpmiddelen als nieuwe technologie ter beschikking heeft om een veilige vaart te garanderen.

De veiligheid op dit traject waarborgen, is voor iedereen een prioriteit. De volgende maatregelen zijn genomen om de veiligheid en ook de herkenbaarheid van het onbemande schip voor de waterweggebruiker te garanderen:

 • Het vaartuig zal het volgende dagmerk dragen: een paarse kegel met de punt naar boven.
 • Het vaartuig is uitgerust met LIDAR-technologie om de omgeving rond het schip te scannen. LIDAR betekent LIght Detection And Ranging en is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Lidar werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later door reflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Het verschil tussen lidar en radar is dat lidar gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven.
 • Het vaartuig is uitgerust met camera’s om een 360° beeld te geven aan de schipper/operator in het controlecentrum .
 • Het vaartuig zal een maximumsnelheid onderhouden van 5 km/uur.
 • Het vaartuig is te volgen via AIS. 
 • luidsprekers en microfoons werden op verschillende plaatsen op het schip geïnstalleerd, zodat de schipper/operator de geluiden rond het schip kan horen en via de speakers kan communiceren.
 • Communicatie met het vaartuig gebeurt via VHF. 

Maatregelen te nemen bij een ontmoeting met het onbemande schip zijn niet anders dan wanneer je een conventioneel binnenschip zou tegenkomen: 

 • Houd ruim afstand waar mogelijk.
 • Houd koers en voer geen onverwachte manoeuvres uit.
 • Neem bij twijfel contact op met de schipper/operator.

De communicatie met de schipper/operator in het controlecentrum verloopt op dezelfde manier als in de conventionele vaart:

 • Via VHF (op het traject Oostende-Nieuwpoort-Diksmuide is dit op kanaal 10)
 • Via GSM (telefoonnummer: 0032 472 87 20 47)
 • Via luidsprekers en microfoons geïnstalleerd op het schip 

Laatste nieuws

Top