Link naar homepage

Woonboten

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer van de bevaarbare waterlopen, voor de waterbeheersing alsook voor een uitbouw van het multifunctioneel karakter van de waterweg. De Vlaamse Waterweg nv verzekert de woonfunctie op het water door middel van een woonbotenbeleid dat voorziet in langdurige ligplaatsen voor woonvaartuigen en commerciële vaartuigen.

Ligplaatsen binnen het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Het wonen op het water heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkingskracht van deze nieuwe woonvorm spreekt tal van mensen aan. Hierdoor zijn beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren erg schaars. In de meeste steden en regio’s zijn geen vrije ligplaatsen beschikbaar.

Het aanbod van vrije ligplaatsen in het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv vind je hieronder.

Op dit moment zijn er geen ligplaatsen beschikbaar.

Ligplaatsen buiten het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Houtdok - Antwerpen

In het Houtdok, aan de noordrand van de Cadixwijk, zijn er 34 nieuwe ligplaatsen voor woonboten. 11 plaatsen werden al toegewezen aan toekomstige bewoners. De stad Antwerpen stelt vandaag een nieuwe biedingsprocedure open voor de verdere gefaseerde invulling van de overige plaatsen aan de zuidkaai.

De ligplaatsen worden toegekend als een concessie voor een periode van 9 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Om een ligplaats te verkrijgen, kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen met een minimumbedrag van 6000 euro. Wie een bod uitbrengt, moet nog niet over een woonboot beschikken, maar wel concrete plannen voor de aankoop ervan kunnen voorleggen. Op basis van het bod en een beoordeling door een jury worden de ligplaatsen toegewezen.

De ligplaatsen zijn beschikbaar voor zowel schepen met een grootte van circa 20, 38 en 50 meter. Er zijn momenteel nog 4 kleine ligplaatsen, 14 voor schepen van circa 38 meter en 5 voor de grotere schepen van ongeveer 50 meter beschikbaar. De ligplaatsen met huisnummers 3 tot 41 zijn inmiddels klaar voor gebruik, de plaatsen met huisnummers 45 tot 79 worden in de loop van de zomer opgeleverd.

Bij de eerste oproep kregen 11 toekomstige bewoners een ligplaats toegewezen. Daarvan kunnen 5 er vanaf deze maand hun intrek nemen. De overige 6 moeten nog even wachten totdat alle overige werken afgelopen zijn. Via de tweede publieke oproep maakt de stad werk van de verdere gefaseerde invulling van de overige ligplaatsen.

Kandidaten voor de beschikbare ligplaatsen kunnen voor meer informatie terecht op www.antwerpen.be/woonboten. Op deze webpagina is ook een ligplan terug te vinden. Tot vrijdag 7 september 2018 om 14.00 uur kunnen geïnteresseerden de inschrijvingsdocumenten onder gesloten omslag aanbieden op het volgende adres: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.

Laatste nieuws

Top