Link naar homepage

Oeverrecreatie

Vlaanderen telt heel wat sportvissers die graag al hengelend verpozen op de oever van een rustige rivier.

Hengelen

Hengelen is toegelaten indien het de scheepvaart niet hindert. Je mag nooit vissen in sluizen, bovenop bruggen van bevaarbare waterwegen, in vispassages en op alle plaatsen waar door middel van signalisatieborden een tijdelijk of permanent visverbod wordt aangeduid. Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden om op minder dan 50 meter afstand van sluizen en stuwen te vissen. De Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954 is de regelgevende basis voor de hengelsport die beoefend wordt op rivieren en kanalen. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de uitvoering van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. Zo is het onder meer verplicht om te beschikken over een geldig Vlaams visverlof om te kunnen vissen in de bevaarbare waterwegen. Met een Vlaams visverlof heeft iedereen het recht om te vissen in de waterwegen (bevaarbare waterlopen) waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest. Bij het vissen mag je gebruik maken van de oever over maximaal 1,5 meter breedte vanaf het hoogste peil van het water. Voor meer informatie over het visverlof en andere bepalingen uit de Wet op Riviervisserij, zie: https://www.natuurenbos.be/visserij.

De waterwegbeheerders staan mee in voor het faciliteren van de hengelsport door het plaatsen van hengelinfrastructuur zoals steigers, trappen, of in uitzonderlijke gevallen ook parkeerplaatsen.

Magneetvissen

Bij magneetvissen worden met een magneet metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water.

De Vlaamse Waterweg nv is van oordeel dat het uitoefenen van magneetvissen niet veilig is. Er moet immers in acht genomen worden dat elke stroom of waterloop in Vlaanderen die reeds ten tijde van de wereldoorlogen bestond, verontreinigd kan zijn met munitie. De federale Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. 

Bijgevolg staat De Vlaamse Waterweg nv magneetvissen op de Vlaamse waterwegen niet toe, met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.  Lees meer

 

Laatste nieuws

Top