Brug Hasselt - Kempische Steenweg

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Hasselt ter hoogte van de Kempische Steenweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
logo subsidie Europa

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE KEMPISCHE BRUG? 
SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE 14 JULI

5 meter in de ondergrond van de brug is de aannemer op verborgen puin en betonblokken gestoten. Die zijn ontdekt bij het intrillen van de stalen damwanden. Die damwanden worden ingebracht in de aanloophellingen van de brug en houden de extra grondopvulling – nodig bij de verhoging – op zijn plaats. Om verder te kunnen werken, moesten het puin en de betonblokken verwijderd worden. Daarnaast bleek de brug ook een bijkomende versteviging in de fundering van beide helften nodig te hebben. 

De ondergrond van een brug op voorhand inspecteren op gebreken, blijft een moeilijk verhaal omdat oude plannen niet altijd accuraat zijn en er veel onzichtbare en onbereikbare onderdelen zijn. Eventuele problemen komen helaas pas boven water tijdens de werken.

Beide ingrepen hebben een impact op de timing van de werken. Oorspronkelijk was voorzien dat verkeer vanaf 1 augustus over de verhoogde brug kant Kuringen zou kunnen rijden. Dat is nu verschoven naar 10 september. Dan start de aannemer met de verhoging van de brughelft kant Godsheide, inclusief de heraanleg van het kruispunt met de Genkersteenweg.

 

AANGEPASTE TIMING 

Fase 1: verhoging brughelft kant Kuringen/kanaalkom

 • Tot 10 september 2022
 • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen op één brughelft over versmalde rijstroken
 • Actieve weggebruikers in beide richtingen op fietspad kant Godsheide/Genkersteenweg

Fase 2: verhoging brughelft kant Godsheide/Genkersteenweg

 • Van 10 september tot eind oktober 2022
 • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen op één brughelft over versmalde rijstroken
 • Actieve weggebruikers in beide richtingen op nieuw fietspad kant Kuringen/kanaalkom 

Heraanleg kruispunt Genkersteenweg

 • Van 10 tot en met 25 september 2022
 • Genkersteenweg afgesloten van de Kempische Steenweg voor alle verkeer

Opbouw nieuw fietspad met oprijlussen

 • Van augustus tot november 2022
 • Fietsers in beide richtingen op fietspad kant Kuringen/kanaalkom.
verkeerssituering_Fase 1 verhoging brug

HASSELT BLIJFT BEREIKBAAR

Zowel over de brug als op de noordzijde van de Hasseltse ring blijft verkeer mogelijk. Hou rekening met ernstige hinder en kies als het kan voor een andere reisweg.   

 • Verkeer uit Noord-Limburg neemt in Houthalen-Helchteren de E314 richting Lummen om via de E313 naar Hasselt te rijden. 
 • Verkeer uit Oost-Limburg rijdt via de Westerring (N76) en de Boudewijnlaan/Universiteitslaan (N702) richting Hasselt. 
 • Rij bij voorkeur via de zuidzijde van de Grote Ring van en naar de verschillende invalswegen.
Alternatieve routes lange afstand

Kruispunt Genkersteenweg 

Verkeer op de Kempische Steenweg komende uit Zonhoven, kan niet linksaf naar de Genkersteenweg. Tot eind oktober geldt een omleiding via de Grote Ring, Universiteitslaan, Trichterheideweg, sluis van Godsheide.
 

Route Genkersteenweg naar Zonhoven

Van 10 tot en met 25 september 2022 wordt het kruispunt met de Genkersteenweg volledig opnieuw aangelegd. Die periode is de aansluiting van de Genkersteenweg afgesloten voor alle verkeer

Daarna is verkeer van en naar de Genkersteenweg weer mogelijk, behalve vanuit Zonhoven (N74) kan je niet linksaf.

WERKEN GROTE RING (R71)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert werken uit op het kruispunt van de de Grote Ring met de Kempische Steenweg. Bezoek de website van AWV voor meer info. De Vlaamse Waterweg nv en AWV bundelen hun werken om de hinder in tijd te beperken. 
 

Zo fiets je tijdens de werken

Over de brug 

Fietsers en voetgangers kunnen altijd over de brug. Ook zij moeten in 2 richtingen over 1 brughelft passeren. Tot eind augustus is dat aan kant Godsheide/Genkersteenweg. Voor 1 september gebruiken ze de nieuwe en verhoogde brughelft aan kant Kuringen/kanaalkom.

Jaagpaden 

Het jaagpad aan de Kempische Kaai, kant Hasselt centrum, blijft open voor actieve weggebruikers. Maar de rijweg onder de brug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer op de parallelweg Gouverneur Verwilghensingel kan wegrijden via de Scheepvaartkaai naar de Elfde-Liniestraat.

Het jaagpad aan de Handelskaai, kant Kiewit/Zonhoven, is afgesloten voor fietsers en voetgangers. Een korte omleiding is voorzien via de Genkersteenweg, de fietspaden onder de brug en de parallelweg van de Kempische Steenweg (langs de Gamma). 

Plan fietsen in omgeving brug

Jaagpad tussen spoorwegbrug Kuringen en Kempische Brug

Voor fietsers vanuit Kuringen is tot eind oktober geen doorgang over het jaagpad van de Nijverheidskaai naar Hasselt toegelaten. Fietsers uit die richting volgen een omleiding via de Oude-Heidestraat, de Paalsteenstraat en de Kempische Steenweg.

routeplan jaagpad langs nijverheidskaai

Reden is dat op de parallelweg van de Kempische Steenweg (langs Kariboe, Gamma, Winsol) tijdelijk eenrichtingverkeer naar de Nijverheidskaai geldt. Autoverkeer moet de parallelweg verlaten via het jaagpad van de Nijverheidskaai. Wanneer een schip gelost wordt, rijden wagens over het fietspad de loskade voorbij. Daarom is in overleg met de politie beslist om geen fietsverkeer vanuit Kuringen toe te laten over het jaagpad van de Nijverheidskaai naar Hasselt.
 

Project in een notendop

De brug van de Kempische Steenweg bestaat uit twee afzonderlijke brugdelen die naast elkaar liggen en apart verhoogd worden. Omdat ook fietsers ruim twee meter extra omhoog moeten om het kanaal over te steken, komen aan elke zijde van de weg en het kanaal fietslussen.

Ook het kruispunt met de Genkersteenweg (N75) wordt opnieuw aangelegd om aan te sluiten op de verhoogde brug, maar hier verandert niets aan de opstelstroken. 

Ontwerpplan met highlights

Groter verhaal

Het verhogen van de brug van de Kempische Steenweg kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verdere uitbouw.    

Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Laatste nieuws

Top