Link naar homepage

Brug Hasselt - Kempische Steenweg

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Hasselt ter hoogte van de Kempische Steenweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
logo subsidie Europa

 

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

GEPLANDE WERKEN

 • Er komt geen nieuwe brug, de bestaande bruggen worden afzonderlijk opgevijzeld
 • Aantal rijstroken op de brug blijven
 • Optimalisaties voorzien aan het kruispunt R71 x N74: aanpassing van voorsorteerstroken van en naar de brug in functie van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
 • Vrijliggende fiets- en voetpaden op de brug en de aanloophellingen
 • Aanloophelling in lusvorm om fietshellingen te beperken
 • Het ontwerp van de verhoging van de brug hypothekeert de toekomstige aansluiting voor Kuringen-Heide niet

PLANNING

Omgevingsvergunning: procedure loopt 2e helft 2022

Uitvoering werken:

 • Werken buiten rijweg: voorjaar 222
 • Werken met impact op rijweg: juni – september 2022
 •  Afwerking (buiten rijweg): najaar 2022

MINDER HINDER

 • Fietsrelatie blijft open -> tijdelijk dubbelrichting op één brughelft
 • Verhoging bruggen (juni - sept. 2022):
  • telkens 1 van de 2 bruggen met 2x2 versmalde rijstroken beschikbaar
  • opvijzelen oostelijke brug kruispunt met N75 afgesloten
  • doorgedreven communicatie en flankerende maatregelen

Laatste nieuws

Top