Link naar homepage

Brug Hasselt - Kempische Steenweg

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Hasselt ter hoogte van de Kempische Steenweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
logo subsidie Europa

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE KEMPISCHE BRUG? 
SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

Bekijk hier de infofolder


UPDATE 17 MEI 

De afgelopen weken werden overal tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het verkeer vanaf 10 juni op één brughelft te plaatsen. Tot dan zijn we nog volop aan de slag met voorbereidende technische werken. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. Enkel voor fietsers op het jaagpad geldt vanaf volgende week een lokale omleiding. 

 • Het jaagpad aan de Handelskaai, kant Zonhoven, wordt begin volgende week volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers. 
 • We voorzien een korte omleiding via de Genkersteenweg, de fietspaden onder de brug en de ventweg van de Kempische Steenweg (langs de Gamma). 
 • Het jaagpad aan de Kempische Kaai, kant Hasselt centrum, blijft open voor de actieve weggebruiker.
 • De rijweg van de Kempische Kaai wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (enkel het stuk onder de brug). 
 • Verkeer op de ventweg Gouverneur Verwilghensingel kan wegrijden via de Scheepvaartkaai (naar de Elfde Liniestraat). 

 

Omleidingen voor fietsverkeer tijdens verhogingswerken van de brug
Omleidingen voor fietsverkeer tijdens verhogingswerken van de brug. 

 

VOORBEREIDENDE WERKEN VOOR VERHOGING BRUG KEMPISCHE STEENWEG

De afgelopen weken werden overal tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het verkeer vanaf 10 juni op één brughelft te plaatsen. Tot dan zijn we nog volop aan de slag met voorbereidende technische werken. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. Enkel voor fietsers op het jaagpad geldt vanaf volgende week een lokale omleiding. 

1) Verbreding aanloophellingen brug 

Aan de oostelijke brughelft (kant Godsheide) leggen we extra verhardingen aan, zowel aan de zijde Hasselt centrum als aan de zijde Genkersteenweg. Dat is nodig om alle verkeer vanaf 10 juni over één brughelft te laten verlopen. De aansluitingen van de tijdelijke verhardingen op de bestaande rijweg maken we nachts om de hinder voor het verkeer te beperken.  

2) Stellingen onder de brug op beide oevers 

Het jaagpad aan de Handelskaai, kant Zonhoven, wordt begin volgende week volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers. We voorzien een korte omleiding via de Genkersteenweg, de fietspaden onder de brug en de ventweg van de Kempische Steenweg (langs de Gamma). 

Het jaagpad aan de Kempische Kaai, kant Hasselt centrum, blijft open voor de actieve weggebruiker. Maar de rijweg van de Kempische Kaai wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (enkel het stuk onder de brug). Verkeer op de ventweg Gouverneur Verwilghensingel kan wegrijden via de Scheepvaartkaai (naar de Elfde Liniestraat). 

3) Damwanden

Deze week plaatsen we stalen damwanden tussen de twee brugdelen. Dit is nodig om straks de eerste brughelft te kunnen verhogen. De damwanden houden de extra grondopvulling op zijn plaats. Het intrillen van deze stalen platen zal enige geluidshinder en trillingen veroorzaken, maar vormen geen risico voor de omgeving. Deze werken worden uitgevoerd tussen 19 mei 2022 tot en met 22 mei 2022De werken gebeuren hoofdzakelijk ‘s nachts (donderdagavond tot vrijdagochtend, van vrijdagavond tot zaterdagochtend en van zaterdagavond tot zondag  (afhankelijk van hoe lang de werken duren) omdat we hiervoor een rijstrook moeten innemen (richting Hasselt 2 rijstroken, richting Zonhoven 1 rijstrook)


FIETSEN TIJDENS DE WERKEN

Wie zich te voet of met de fiets verplaatst, kan altijd over de brug al zal dat met enige hinder gepaard gaan. 
Alle actieve weggebruikers moeten in beide richtingen aan kant Godsheide/Genkersteenweg over de brug passeren. 
Tijdens het laatste weekend van juli verhuizen fietsers opnieuw naar de kant van de kanaalkom/Kuringen en fiets of wandel je op de nieuwe en verhoogde brughelft. 

 

fietsomleiding

Fietsverkeer in beide richtingen over oostelijke fietsbrug tijdens renovatiewerken en aanleg nieuwe hellingen met fietslus aan westelijke zijde.


UPDATE 28 MAART 2022

Opgelet! 
Sinds 22 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al werken uit aan het voet- en fietspad van de brug zelf. AWV is namelijk beheerder van de fiets- en voetpaden die als aparte brugdelen aan de autobrug hangen en zal deze grondig renoveren. Goed om weten: de laatste afwerking in asfalt (toplaag) plaatst AWV pas nadat de brug is verhoogd zodat deze mooi en goed aansluit op de nieuwe fietshellingen.

Van 22/2 tot 21/3 werd de oostelijke fietsbrug (kant Godsheide) gerenoveerd. De nieuwe leuningen volgen in het najaar. Vanaf 21 maart renoveert AWV de westelijke fietsbrug. Met de fiets of te voet kan je niet langs de werken en volg je een omleiding via de oostelijk brugzijde (kant Genkersteenweg/Godsheide). Hou steeds goed rechts, wees hoffelijk en geef ruimte aan je tegenligger!


‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Het verhogen van de brug van de Kempische Steenweg over het Albertkanaal in Hasselt kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

De Vlaamse Waterweg nv werkt voor dit project nauw samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, die tegelijkertijd met het verhogen van de brug enkele renovatiewerken voorziet op de Grote Ring (R71) van Hasselt tussen de Kempische Steenweg en de Elfde Liniestraat.

Project in een notendop

De brug van de Kempische Steenweg bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke brugdelen die naast elkaar liggen. Die worden medio 2022 enkele meters omhoog gekrikt. Het gaat dus niet om de bouw van een nieuwe brug, maar het verhogen van de bestaande brug. Omdat ook fietsers twee meter extra omhoog moeten om het kanaal te kruisen, komen er aan elke zijde van de weg en het kanaal fietslussen.

Tegelijk zal het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt met de Grote Ring (R71) verbeteren, door een aanpassing van de voorsorteerstroken van en naar de brug. Ook het kruispunt met de Genkersteenweg (N75) wordt opnieuw aangelegd om aan te sluiten op de verhoogde brug, maar hier verandert niets aan de opstelstroken. 

 

Ontwerpplan met highlights

Projectverloop

De verhoging van de hellingen van de fietspaden en het opkrikken van de brug gebeurt in twee grote fases.

 • Fase 1: westelijke brughelft (kant Kuringen/Kanaalkom)
  • Heraanleg fietspad van maart tot en met juli 2022
   Fietsers in beide richtingen op fietspad kant Godsheide/Genkersteenweg.
   Geen impact op gemotoriseerd verkeer.
  • Verhogen brug in juni en juli 2022 (ca. 7 weken)
   Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen op andere brughelft.
 • Fase 2: oostelijke brughelft (kant sluis Godsheide/Genkersteenweg)
  • Verhogen brug in augustus en september 2022 (ca. 7 weken)
   Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen op andere brughelft.
  • Heraanleg kruispunt Genkersteenweg, 2 weken in augustus 2022
   Genkersteenweg afgesloten van de Kempische Steenweg voor alle verkeer.
  • Heraanleg fietspad van augustus tot november 2022
   Fietsers in beide richtingen op fietspad kant Kanaalkom.
tijdslijn

 

De planning van de aanpassings- en renovatiewerken op de Grote Ring (R71) door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt afgestemd op en geïntegreerd in de planning van de werken aan de brug. Zodra deze planningen bekend zijn, voegen we die toe op de website.

Je vindt meer informatie over de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer via deze link www.wegenenverkeer.be/hasselt 

ERNSTIGE VERKEERSHINDER TIJDENS VERHOGINGSWERKEN VAN JUNI TOT SEPTEMBER

Vermijd Kempische Steenweg en volg de adviesroutes 

De Kempische Steenweg en het kruispunt met de Grote Ring in Hasselt is een van de drukste locaties in Limburg. Het spreekt voor zich dat de werken aan de brug onvermijdelijk voor grote hinder zullen zorgen. Elke ingreep in het verkeer, hoe minimaal ook, heeft een overtreffende impact. 

De impact voor het auto- en vrachtverkeer is in tijd beperkt tot 2 x 7 weken in de zomermaanden van 2022. Tijdens die periode zal de hinder wel heel erg groot zijn, omdat er dan in beide richtingen slechts twee versmalde rijstroken beschikbaar zijn. 

Uit de verkeerstellingen en -simulaties blijkt dat op alle takken van zowel de Kempische Steenweg, de Grote Ring als de Genkersteenweg files zullen ontstaan, met lange wachttijden tot gevolg, als iedereen zijn vaste route blijft rijden. Die wachttijden kunnen we beperken tot een aanvaardbaar niveau, als 40% van het huidige verkeer zijn route aanpast en wegblijft van de Kempische Steenweg. 

De alternatieve routes via de E314 - E313 en Genk - Diepenbeek - Hasselt worden met real-time reistijdsignalisatie aangeduid. Bestuurders zien zo meteen de tijdwinst als ze kiezen om via een van de adviesroutes te rijden. Ook op de Grote Ring van Hasselt is het aangeraden om de noordzijde te vermijden. Wanneer je geen bestemming hebt in de buurt van de Kempische Steenweg - Gouverneur Verwilghensingel – Herkenrodersingel - Genkersteenweg, gebruik dan de zuidzijde van de Grote Ring van en naar de diverse invalswegen.

 

foto dynamische tekstkar

 


De hinder op de Kempische Steenweg zal zorgen voor omrijders en zoekverkeer in de ruime omgeving rond de Kempische Steenweg. Daardoor zal de verkeersdrukte tijdens de verhogingswerken ook toenemen op en rond de brug in Kuringen, Stokrooie, de Tuikabelbrug en het sas in Godsheide.


Verkeer op kruispunt grote ring (R71)

Doordat er tijdens de zomer op de brug maar twee rijstroken in elke richting beschikbaar zijn, zullen ook de afslagstroken van en naar de Grote Ring beperkt zijn. 

Tegelijk zal het Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren aan de Grote Ring tussen de kruispunten met de Kempische Steenweg en de Elfde Liniestraat. Het aantal beschikbare rijstroken wisselt in functie van deze werken.

Verkeer op kruispunt Genkersteenweg (N75)

Tijdens de eerste fase (juni - juli) van de brugverhoging blijven alle bewegingen mogelijk op het kruispunt met de Genkersteenweg, zij het natuurlijk op een beperkt aantal rijstroken. Een belangrijke uitzondering hierop is het verkeer komende van Zonhoven dat links wil afslaan naar de Genkersteenweg. Die beweging zal niet mogelijk zijn. Voor dit verkeer geldt een omleiding via de Grote Ring, Universiteitslaan, Trichterheideweg en de sluis van Godsheide. 

Bij het begin van de tweede fase (eind juli – begin augustus) wordt dit kruispunt volledig opnieuw aangelegd en is de Genkersteenweg gedurende maximaal 2 weken afgesloten van de Kempische Steenweg. Ten laatste voor de start van Pukkelpop 2022, moet het kruispunt weer grotendeels opengesteld worden. Vanaf dat moment tot midden september, geldt dezelfde verkeerssituatie als tijdens fase 1. 

Verkeer op de jaagpaden

Tijdens de werken voor het effectief verhogen van de brug (zomer 2022) is er uit veiligheidsoverweging geen verkeer mogelijk op de jaagpaden onder de brug.

 

Laatste nieuws

Top