Dijkherstelling t.h.v. Schoonaardebrug

De Vlaamse Waterweg nv herstelt de Scheldedijk t.h.v. de Schoonaardebrug. Aannemer De Brandt nv zal de huidige stenen waterkering en het jaagpad afbreken, de onderliggende grondlaag stabiliseren en een nieuwe waterkering en jaagpad plaatsen. Dat is nodig voor een veilige waterkering en het vrijwaren van de fundering van de naastliggende brug.

Plaats

Rechterscheldeoever (zijde Schoonaarde), net stroomafwaarts de Schoonaardebrug.

Timing

van 16 augustus 2021 tot juli 2022

Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen door onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

Aard en impact van de werken

In de eerste fase, die in augustus start, wordt de werf ingericht en een omleiding voor fietsers geplaatst en voert de aannemer enkele voorbereidende werken op en rond het jaagpad uit.

Vervolgens wordt een tijdelijke waterkering landinwaarts gebouwd, zodat de achterliggende buurt tijdens de werken beschermt blijft tegen hoogwater op de Schelde. Daarna kan de huidige waterkeringsmuur en het jaagpad veilig worden afgebroken.

Daarna worden nieuwe verankerde stalen damwanden in de oever ingebracht en erbovenop een nieuwe waterkeringsmuur gebouwd. Tot slot wordt een nieuwe drainage en jaagpad aangelegd.

Mobiliteit

Tijdens de duur van de werken zal het jaagpad volledig onderbroken zijn. Deze verbinding kan dus -tijdelijk- niet gebruikt worden als verkeersluwe fiets- en wandelverbinding.

Het jaagpad wordt afgesloten (zie figuur) tussen de bushalte op de Eegene (N416) en de Schoonaardebaan (N416) t.h.v. de Oude Brugstraat. Er wordt een bewegwijzerde omleiding voorzien via de Eegene en Schoonaardebaan (N416).

plan fietsomleiding

Laatste nieuws

Top