Toelatingen en vergunningen

De waterwegen bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Van recreatie op en langs het water, tot evenementen en de afname van water. Om dit alles in goede banen te leiden verleent De Vlaamse Waterweg nv specifieke toelatingen en vergunningen.

Pleziervaart

Voor pleziervaart op de Vlaamse bevaarbare waterwegen heb je een vaarvergunning voor je vaartuig nodig. De vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet dat je jaarlijks moet hernieuwen. Je kan het waterwegenvignet aanschaffen op VisuRIS. Meer informatie over de nodige documenten en certificaten vind je op deze pagina.

Jaagpaden

Informatie over jaagpadtoelatingen voor gemotoriseerde voertuigen vind je hier.

Watervang

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding. Bij watervang vanaf 500 m³ per jaar dien je een vergunning aan te vragen via dit formulier .

Een melding of vergunningsaanvraag kan je opsturen naar Havenstraat 44, 3500 Hasselt of info@vlaamsewaterweg.be.

Hengelen

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv.

Evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg

Op openbaar domein mag men geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. 

De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen. De Vlaamse Waterweg nv zal elke aanvraag onderzoeken en indien mogelijk een vergunning of concessie hiervoor afleveren. Aan dergelijke vergunning worden altijd een aantal algemene en specifieke voorwaarden verbonden. De algemene voorwaarden kan je terugvinden in het Retributiebesluit (art. 5-15). In de vergunning worden, indien nodig, ook de nodige specifieke voorwaarden opgenomen. Met het afleveren van de vergunning kan eveneens een scheepvaartbericht gepubliceerd worden. 

In principe worden de bruggen en sluizen niet bediend buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving. De bedieningsuren kan je per waterweg vinden op VisuRIS. In uitzonderlijke gevallen kan het echter wenselijk zijn om bediening buiten de reguliere bedieningsuren of regelgeving van een sluis of beweegbare brug aan te vragen. Bediening buiten de reguliere bedieningsuren moet ten minste twee maanden voor het evenement aangevraagd worden. Aanvraag voor bediening buiten de reguliere bedieningsuren en regelgeving kan je aanduiden in het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen.

Indien je voor de organisatie van het evenement ook een toelating voor het rijden op het jaagpad wenst aan te vragen, kan dit ook in het aanvraagformulier voor de organisatie van het evenement worden aangeduid. Je hoeft hiervoor dus niet apart een jaagpadtoelating aan te vragen. In een aantal gevallen moet je vanaf 1 januari 2019 (conform een Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van jaagpadtoelatingen van 18/10/2018) een vergoeding betalen. Voor een kortlopende toelating bedraagt dit tarief 50 euro. Meer informatie over jaagpadtoelatingen kan je hier vinden.

Dien jouw aanvraag voor de organisatie van een evenement in via het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier, met de vereiste bijlagen, naar info@vlaamsewaterweg.be.   

We raden aan om uw aanvraag ten minste drie maanden voor het evenement in te dienen. De gemiddelde behandeltermijn bedraagt vier weken. Na deze periode informeren wij je of jouw aanvraag al dan niet goedgekeurd werd en aan welke specifieke voorwaarden deze eventuele goedkeuring gebonden is.   
 

Laatste nieuws

Top