Vergunningen

De waterwegen bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Van recreatie op en langs het water, tot evenementen en de afname van water. Om dit alles in goede banen te leiden verleent De Vlaamse Waterweg nv specifieke vergunningen.
Pleziervaart

Voor pleziervaart op de Vlaamse bevaarbare waterwegen heb je een vaarvergunning voor je vaartuig nodig. De vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet dat je jaarlijks moet hernieuwen. Je kan het waterwegenvignet aanschaffen op VisuRIS. Meer informatie over de nodige documenten en certificaten vind je op deze pagina.

Jaagpaden

Informatie over de jaagpaden en de vergunning voor gemotoriseerde voertuigen vind je op de pagina Jaagpaden.

Watervang

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding. Bij watervang vanaf 500 m³ per jaar dien je een vergunning aan te vragen via dit formulier .

Een melding of vergunningsaanvraag kan je opsturen naar Havenstraat 44, 3500 Hasselt of info@vlaamsewaterweg.be.

Opgelet: door de aanwezigheid van blauwalgen is het momenteel niet overal toegelaten om water te capteren.

Meer info over droogtemaatregelen en blauwalgen

Hengelen

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv.

Event op of langs een waterweg

Op openbaar domein mag men geen event organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond, dat wil zeggen, ofwel De Vlaamse Waterweg nv of de gemeente.

De Vlaamse Waterweg nv kan de toelating verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen,...) te organiseren langs of op een kanaal. Aan dergelijke organisatie worden altijd een aantal voorwaarden verbonden. De Vlaamse Waterweg nv zal elke aanvraag onderzoeken en indien mogelijk een vergunning hiervoor afleveren. In de vergunning worden, indien nodig, de nodige voorwaarden opgenomen. Met het afleveren van de vergunning kan eveneens een scheepvaartbericht gepubliceerd worden.

De aanvraag dient minimum 1 maand op voorhand verstuurd te worden naar De Vlaamse Waterweg nv en bevat zoveel mogelijk concrete informatie over het evenement :

  • Exacte locatie
  • Datum met begin- en eind uur
  • Precieze omschrijving van het evenement (wedstrijd, recreatief, raming van aantal deelnemers,…)
  • Eventueel : aanvraag om voor de duur van de wedstrijd met auto’s op het jaagpad te rijden
  • Eventueel : aanvraag om percelen van De Vlaamse Waterweg nv te gebruiken voor het plaatsen van tenten,…
  • De contactgegevens van een verantwoordelijke van de organisatie

Laatste nieuws

Top