Link naar homepage

Toelatingen en vergunningen

De waterwegen bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Van recreatie op en langs het water, tot evenementen en de afname van water. Om dit alles in goede banen te leiden verleent De Vlaamse Waterweg nv specifieke toelatingen en vergunningen.

Waterwegenvergunning

Alle informatie over de waterwegenvergunning (voor wie, tarieven, hoe aanvragen, …) kan je vinden op VisuRIS.


E-loket: jaagpadtoelating, watercaptaties & evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg

Het e-loket voor het aanvragen van vergunningen en toelatingen is in gebruik genomen in januari 2021. Momenteel verlopen enkele aanvragen via deze weg, maar we plannen uitbreiding de komende jaren. Gebruik steeds een actuele browser, Explorer of Edge zullen bijvoorbeeld niet werken voor android bestuurssystemen! U kan aanmelden als privé-persoon of rechtspersoon (bedrijf, stad, gemeente, VZW, overheidsinstelling) als u gemachtigde bent voor die rechtspersoon aanvragen te doen. 

Let op: Aanvragen voor rechtspersonen dienen in naam van de rechtspersoon te worden aangevraagd, niet in naam van een natuurlijk persoon!

We willen u ook attent maken op onze veelgestelde vragen, waarin u een antwoord vindt op verdere vragen over het aanmelden, de info die we vragen bij het invullen van een aanvraag,…

Bekijk hieronder ook de info over de aanvragen die momenteel via het e-loket verlopen voor u een aanvraag start. Volgende toelatingen en vergunningen moeten aangevraagd worden via ons e-loket:

 • Jaagpadtoelating
  • Meer informatie over jaagpadtoelatingen voor gemotoriseerde voertuigen vind je hier terug.
 • Watercaptaties
  • Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken mits een melding of vergunning. Via deze link vind je een overzicht van de watercaptatielocaties en via deze link meer informatie over captaties (met o.a. een overzicht van de voorwaarden, tarieven,...).
 • Evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg
  • De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning verlenen of een huurovereenkomst afsluiten om een evenement te organiseren langs of op de waterwegen. Alle informatie vind je hier terug.

De volgende voorbeelden van activiteiten of aanvragen worden niet aanzien als 'evenement', maar als 'privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken':

 • Evenementen met besloten karakter: trouwfeest, bedrijfsfeest, …
 • Foodtruck, ijskraam. Let op: bij de aanvraag dient een voorafgaande toelating van de gemeente (onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een vergunning van De Vlaamse Waterweg nv) gevoegd te worden.
 • Zomer/winterbar voor een langere periode dan enkele dagen
 • Opnames voor film of tv
 • Tijdelijk plaatsen van kunstvoorwerpen

Het correcte aanvraagformulier voor 'privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken' kan je hieronder terugvinden.

Veelgestelde vragen e-loket

Het antwoord op enkele veelgestelde vragen over het e-loket kan je terugvinden in onze FAQ:

Instructiefilmpjes e-loket

 

 

 

 


Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv via info@vlaamsewaterweg.be of per post.


Hengelen

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.


Schaatsen

Schaatsen op rivieren en kanalen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv is verboden. Uitzondering hierop is het schaatsen in afgebakende zones en onder strikte voorwaarden waarvoor een lokaal bestuur een vergunning vanwege De Vlaamse Waterweg nv heeft bekomen. Alle informatie omtrent de mogelijke locaties en de voorwaarden kan je hier vinden


 

Concessie asverstrooiing

Voor de verstrooiing van assen op de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv kunnen gemeenten een concessie met ons afsluiten. Voor elke ceremonie met betrekking tot een asverstrooiing of het deponeren van een urne vanop de oever is een concessievergoeding verschuldigd van 200 EUR excl BTW (niet-geïndexeerd).


Vergunning onderboringen

De voorwaarden voor het vergunnen van een onderboring vind je in deze documentatie terug:

Stuur je aanvraag voor een vergunning voor een onderboring of langsleiding door naar info@vlaamsewaterweg.be


Overige aanvragen

Heb je een vraag voor een toelating of vergunning die niet binnen een van de bovenvermelde categorieën past? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamsewaterweg.be met een gedetailleerde beschrijving van je vraag (locatie, datum, soort activiteit, eventuele impact op waterweg- en of jaagpadgebruikers). De vraag wordt dan naar de juiste contactpersoon overgemaakt voor verdere opvolging.

Laatste nieuws

Top