Link naar homepage

Toelatingen en vergunningen

De waterwegen bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Van recreatie op en langs het water, tot evenementen en de afname van water. Om dit alles in goede banen te leiden verleent De Vlaamse Waterweg nv specifieke toelatingen en vergunningen.

Waterwegenvergunning

Alle informatie over de waterwegenvergunning (voor wie, tarieven, hoe aanvragen, …) kan je vinden op VisuRIS.


Jaagpadtoelating

Informatie over jaagpadtoelatingen voor gemotoriseerde voertuigen vind je hier.


Watercaptaties

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding. Via deze link vind je een overzicht van de watercaptatielocaties en via deze link een overzicht van de algemene voorwaarden en meldingsformulieren.


 

Hengelen

Vissen in het kanaal mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.


 

Privaat gebruik van wegen, waterwegen en dijken

Je mag openbaar domein voor privatieve doeleinden gebruiken mits een vergunning die je kan aanvragen met dit formulier.
Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of constructies te plaatsen, wijzigen of verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken.
Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar De Vlaamse Waterweg nv.


 

Concessie asverstrooiing

Voor de verstrooiing van assen op de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv kunnen gemeenten een concessie op korte termijn afsluiten.


Evenement (recreatieve activiteiten) op of langs een waterweg

De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning verlenen of een huurovereenkomst afsluiten om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Alle informatie en het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen op of langs de waterwegen kan je hier terugvinden.


 

Overige aanvragen

Heb je een vraag voor een toelating of vergunning die niet binnen een van de bovenvermelde categorieën past? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamsewaterweg.be met een gedetailleerde beschrijving van uw vraag (locatie, datum, soort activiteit, eventuele impact op waterweg- en of jaagpadgebruikers). De vraag wordt dan naar de juiste contactpersoon overgemaakt voor verdere opvolging.

Laatste nieuws

Top