Natuur & Waterbeheersing

De Vlaamse Waterweg nv investeert voortdurend in de duurzame beveiliging tegen overstromingen en we bieden ook bij watertekorten oplossingen voor scheepvaart, drinkwaterproductie en proces- of koelwater.

We zetten ook volop in op de multifunctionaliteit van onze waterwegen. We produceren energie uit waterkracht, bieden ruimte aan recreatie en toerisme en hebben bij onze projecten voortdurend aandacht voor ecologie en landschappelijke impact.

De kanalen van De Vlaamse Waterweg nv vormen unieke landschappen en stromen vaak door waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Ze zijn dan ook belangrijk voor het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Wandelaars, fietsers, hengelaars, ruiters en watersporters vinden de weg naar het kanaal. De jaagpaden maken op veel plaatsen ook deel uit van het fietsroutenetwerk.

Laatste nieuws

Top