Link naar homepage

Aankondiging openbaar onderzoek in het kader van de onteigening voor de modernisering van de Leie in de doortocht Menen

Van 8 maart 2021 tot en met 6 april 2021 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd in het kader van de modernisering van de Leie in de doortocht Menen.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van de modernisering van de Leie in de doortocht Menen. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van de onroerende goederen gelegen te Menen, 1e afdeling – sectie E, percelen 1005E18, 961H23, 961Y22, 961X22, 961Y14, 961N16, 961W16,961Z17, 1005/8, 1005/9, 1002Z, 1004K4, een deel van het openbaar domein en gelegen te Menen, 1e afdeling – sectie D, perceel 115S2, zoals opgenomen op het onteigeningsplan D3_100 116_ONT_01 gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 27 januari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 8 maart 2021 tot en met 6 april 2021, zijn de onderstaande documenten ter inzage beschikbaar via volgende links:
 

Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het stadhuis bij de dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen. De documenten kunnen geraadpleegd worden van maandag tot en met vrijdag, en dit na afspraak via onderstaande contactgegevens:

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen door de eigenaars van het te onteigenen onroerend goed en door de houders van zakelijke rechten en van persoonlijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht als volgt kenbaar worden gemaakt:

  • door uw bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Omgeving in het stadhuis;
  • door uw bezwaarschrift aangetekend te versturen naar De Vlaamse Waterweg nv, afdeling afdeling Regio West, Guldensporenpark 105  - 9820 Merelbeke;
  • door uw bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West, Guldensporenpark 105  - 9820 Merelbeke

Laatste nieuws

Top