LIFE Belini

In de loop der jaren is de Demer gekanaliseerd. Dat zorgde voor tijdswinst bij het transport op de rivier, maar de Demervallei werd veel gevoeliger voor overstromingen. Daarom krijgen dertig oude Demermeanders een nieuwe aansluiting op de rivier.

De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos starten in 2017 een proefproject op om de hermeandering voor te bereiden. Eén Demermeander, ten oosten van Zichem, krijgt een nieuwe aansluiting. Die meander monitoren we vervolgens drie jaar lang nauwkeurig. Het proefproject krijgt steun van het Europese LIFE-project Belini.

In 2018 wordt een eerste oude meander opnieuw aangesloten op de Demer

Laatste nieuws

Top