Vaartuig op alternatieve brandstof

De Vlaamse Waterweg nv wil een demoproject opzetten om eerst en vooral de eigen vloot te vergroenen. 

Dit demoproject draagt de naam PIO: DVW vaartuig op alternatieve aandrijving en brandstof. Ofwel gaat het om nieuwbouw ofwel om retrofit (=ombouw) van een eigen vaartuig.

Bijkomende doelstelling is om de sector van de binnenvaart te overtuigen van de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstoffen voor binnenvaartschepen. De wijziging naar alternatieve brandstoffen brengt naast de technologische uitdaging ook belangrijke randvoorwaarden met zich mee. Denk hierbij aan infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, het financieel en regelgevend kader. 

Door de uitvoering van het project verwacht De Vlaamse Waterweg tot een beoordelingskader te komen dat onder meer aangeeft welke factoren bepalen of de ombouw van een voertuig financieel haalbaar is. En dit met aandacht voor de verschillende alternatieve brandstoffen en aandrijvingstechnieken, het regelgevend kader, de vereisten van aanpassing van de infrastructuur en financiële vereisten. Het demoproject zal dan zowel de praktijktoets vormen voor dit kader als een voorbeeldfunctie naar de sector toe vervullen. 

Dit project past in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Regering om binnenvaart te stimuleren als alternatieve vervoersmodus. Tegen 2050 moet de verduurzaming van de binnenvaart gerealiseerd zijn door emissievrij te zijn.

Stand van zaken

In december 2020 hebben we als De Vlaamse Waterweg nv onze kandidatuurstelling, bij de thematische oproep “circulaire economie en energietransitie” via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) voor de aanpassing van een eigen vaartuig naar alternatieve aandrijving, ingediend. In januari 2021 zijn we weerhouden. 

Sinds januari 2021 doorloopt DVW een PIO-project om na te gaan of een eigen vaartuig kan omgebouwd of vervangen worden met alternatieve brandstoffen en/of aandrijving. Inmiddels is de haalbaarheidsstudie opgeleverd (juni 2022) en zijn er enkele duidelijke inzichten verkregen. Zo blijkt dat het type schip, vermogen, traject, ruimte aan boord, etc.  heel bepalend is voor de keuze van een alternatieve brandstof of alternatieve aandrijving. 

Voor onze eigen vaartuigen genaamd T’Veerke (wat een veerpont is tussen Nederland en België) en Den Engel (een werkponton) zijn we momenteel op zoek naar een bureau om de nodige metingen aan boord te doen. Met als doel om over een gedetailleerd operationeel vaarprofiel van onze vaartuigen te beschikken.  

Website PIO: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/vaartuigen-op-alternatieve-aandrijving-en-brandstof

PIO logo

Laatste nieuws

Top