Steunmaatregelen

De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke regio en is uitermate belangrijk voor de mobiliteit en de veiligheid op onze wegen. De binnenvaart vormt immers een goed alternatief voor heel wat wegtransporten en laat zich uitstekend inpassen in multimodale concepten.

De Vlaamse Waterweg nv ontwikkelt dan ook initiatieven om bedrijven te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart en werkte bovendien enkele steunmaatregelen uit.

 

KOSTPRIJSBEREKENINGMODULE BINNENVAART

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR), Universiteit Antwerpen ontwikkelde in navolging van de wegvervoersector, een interactief online-programma voor de kostenberekening van binnenvaartvervoer (KoBi). 

Daarnaast werd een kostenmodule voor modale keuze (MoKe), ontwikkeld om de totale logistieke kost te simuleren, inclusief de combinatie of concurrentie met andere modi. In de kostenmodellen wordt gestart van volgende definitie van de kostprijs: 'het totaal van al door de onderneming gebrachte offers die haar toelaten een dienst te leveren of een product te verkopen, of m.a.w. de som van alle eraan verbonden kosten.' (Instituut voor Wegtransport). De kostprijsberekeningmodule kan je hier terugvinden.

Laatste nieuws

Top