Link naar homepage

Stuw van Denderbelle

Omdat de huidige sluis te klein is voor schepen tot 1350 ton, komt er een nieuwe en grotere sluis. Ook de huidige stuw wordt vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met een uitkijkplatform, een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers. Om het vismigratieknelpunt op te lossen is er een vispassage voorzien.

Wat houden de werken in? 

Vernieuwing van de stuw en sluis 

De huidige stuw van Denderbelle wordt ontdubbeld. Een deel komt op de plaats van de huidige sluis en een deel op de plaats van de huidige stuw. 
De nieuwe sluis is geschikt voor schepen tot 1.350 ton. In het midden krijgt ze een extra deur. Daardoor kan ze dienst doen als kleinere sluis en kunnen kleinere schepen sneller geschut worden. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de linkeroever, naast de huidige sluis. Zo kan de huidige sluis in werking blijven tot de nieuwe sluis klaar is. 

Foto stuw Denderbelle

Nieuw dienstgebouw & omgeving 

 • Naast de nieuwe sluis komt een nieuw bedieningsgebouw. In het verlengde daarvan komt er een uitkijkplatform boven de oever van de Molenbeek.
 • De Molenbeek schuift een stukje op.
 • Er komt ook een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers.
 • De huidige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers (via een doorgang over de sluis en de stuw) staat momenteel ter discussie om veiligheidsredenen.
Foto stuw Denderbelle

Visnevengeul 

Naast de nieuwe stuw komt ook een natuurlijke visnevengeul. Dat is een constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

Bediening stuw Denderbelle

Waarom? 

 1. Verhogen van de waterveiligheid 

  De huidige stuw van Denderbelle beschikt slechts over één opening. Een eventuele breuk zou tot overstromingen kunnen leiden. Daarom wordt de stuw van Denderbelle ontdubbeld. Wanneer tijdens een noodsituatie één stuw defect is, kan de andere stuw nog altijd voldoende water afvoeren.
   

 2. Garanderen van de scheepvaart 

  De bestaande sluis is te klein voor schepen tot 1350 ton. Na de opwaardering van de Dender moeten er grotere schepen met ladingen tot 1350 ton in één richting kunnen varen. Om dat mogelijk te maken met de sluis van Denderbelle aangepast worden.

Nu bezig

De voorbereidingen zijn volop lopende. Het dossier bestaat uit twee grote onderdelen: enerzijds de bouw van een nieuwe stuw en sluis in Denderbelle, anderzijds de noodzakelijke aanpassingen om de waterweg klaar te maken voor de komst van grotere schepen.

Momenteel is het nog niet mogelijk om een concrete timing van de werken te geven.

Foto stuw van Denderbelle

Laatste nieuws

Top