Litter free rivers and streams

De Vlaamse Waterweg nv stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deelname aan het project ‘Litter free rivers and streams' [LIVES] draagt bij aan de reductie van plastic afval in het stroomgebied van de Maas.

Plastic afval schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Op dit moment is er geen EU-wetgeving over dit onderwerp; elk land en elke organisatie houdt zich bezig met de plastic vervuiling volgens zijn eigen strategie. Een succesvolle oplossing hangt af van een uitgebreide, grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen. Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel omdat de stroomgebieden niet overeenkomen met de administratieve grenzen van staten.

LIVES is een project dat zich richt op een zwerfafvalvrije Maas en haar zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn.  50% van de beschikbare 1,5 miljoen euro wordt voorzien door de EU (Interreg V-A). Het doel van LIVES is om een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak te organiseren om plastic afval in het Maas stroomgebied te verminderen.

Centraal in het project zijn 4 werkpakketten:

  1. een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren,
  2. maatregelen nemen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals opruimacties en de installatie van vijf verschillende soorten afvalvangers,
  3. het maken van grensoverschrijdende afspraken tussen overheden, en
  4. uitgebreide communicatie naar het publiek.

Hoewel er op lokaal niveau al verschillende initiatieven zijn, wil LIVES een meer samenhangende grensoverschrijdende aanpak aanmoedigen.

Het project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders: Provincie van Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL), Vlaamse Milieumaatschappij (BE), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE), De Vlaamse Waterweg nv (BE), Waterschap Eifel-Rur (GER), Zuyd Hogeschool (NL), Open Universiteit (NL), RWTH Aachen Universiteit (GER).

Neem voor meer informatie contact op met De Vllamse Waterweg of de projectmanager van LIVES Mw. Sylvia Spierts-Brouwer: sw.spierts@prvlimburg.nl - 0031-6-15529163

https://litterfreeriversandstreams.eu/nl/ 

zwerfvuil opruimens langs de maas

Laatste nieuws

Top