Paaiplaatsen

Als waterwegbeheerder draagt De Vlaamse Waterweg nv ook zorg voor de vispopulaties en hun leefomgeving in de kanalen en de Maas, die we beheren.

Vispopulaties worden geregeld geconfronteerd met barricades die de migratie naar een ander leefgebied belemmeren of met het verdwijnen van geschikt leef- en paaigebied. Daarom legde de Vlaamse Waterweg nv verscheidene vispaaiplaatsen langs de kanalen aan, zowel binnen- als buitendijks. Langs de Maas worden aan de mondingen van zijrivieren ook vistrappen voorzien, zodat hier de vismigratie naar bovenstroomse paaiplaatsen terug mogelijk wordt. Tot op vandaag lopen er monitoringsprojecten in onze waterwegen, in samenwerking met het INBO en het ANB om de effecten van deze paaiplaatsen op het visbestand te evalueren, en waar nodig opnieuw over te gaan tot actie. Op deze manier wil de Vlaamse Waterweg nv zich blijven inzetten voor het in stand houden van een gezond visbestand in zijn kanalen en waterlopen.

Paaiplaats voor vissen
Paaiplaats voor vissen

Laatste nieuws

Top