Blue Deal

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse Regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Zo wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

De Blue Deal bevat 70 maatregelen en zet in op 6 sporen:

  • Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  • Circulair watergebruik wordt de regel
  • Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
  • Particulieren sensibiliseren en stimuleren we om te ontharden
  • De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
  • Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Een high level taskforce met de betrokken ministers en wetenschappers, onder leiding van minister Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Onder meer de voorzitter van de Droogtecommissie biedt ondersteuning aan de taskforce, De Vlaamse Waterweg nv maakt ook deel uit van deze taskforce.

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal

Blue Deal bij De Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg versterkt via tal van projecten de robuustheid van het waterwegennet door gerichte investeringen die de impact van droogte en/of wateroverlast toekomstbestendig moeten inperken in het belang van maatschappij en burger.

Bij de realisatie van deze projecten heeft De Vlaamse Waterweg, naast de primaire doelstelling waterbeheersing, ook voortdurend oog hoe met deze projecten meerwaarde kan worden gecreëerd door tegelijk invulling te geven aan andere doelstellingen.

Dankzij versnelde investeringen in de geplande projecten kan het Vlaamse waterwegennet versneld robuust gemaakt worden voor de impact van droogte.    

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/duurzamer-leven

Laatste nieuws

Top