Bedrijventerreinen, concessies, domeinvergunningen

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten.

Het gebruik van watergebonden terreinen, in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv, wordt vastgelegd in enerzijds een domeinvergunning en anderzijds een concessie-overeenkomst.

De domeinvergunning wordt verleend voor de functionele zone waar onder andere openbare voorzieningen werden aangelegd of voor de ruimte die moet gevrijwaard worden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De domeinvergunning vormt dus de basis voor het ingebruikgeven van het 'openbaar domein'. In het bijzonder verstaan we hieronder het wateroppervlak, de kaaimuur en aanhorigheden.

De concessie wordt verleend op de aansluitende gronden met een standaardtermijn van 27 jaar.

Voor het gebruik van de gronden vraagt De Vlaamse Waterweg nv een vergoeding. Deze tarieven zijn per regio vastgesteld door de raad van bestuur. De tarieven kan je hier raadplegen

Daarnaast vraagt De Vlaamse Waterweg nv ook een engagement van het bedrijf om gebruik te maken van de waterweg. Per lopende meter kade is een tonnageverplichting van toepassing. Indien hier niet aan voldaan wordt moet het bedrijf een vergoeding betalen per ontbrekende ton.

CEMT Klasse

Minimaal volume per lopende meter kade

I

100 ton

II

100 ton

III

100 ton

IV

200 ton

V

300 ton

VI

400 ton

 

Vermarkting

De Vlaamse Waterweg nv wijst de watergebonden percelen toe aan bedrijven via een vermarktingsprocedure. Dit wil zeggen dat bedrijven zich tijdens een bepaalde periode kunnen kandidaatstellen voor een bepaald terrein. Op basis van voorop vastgestelde criteria wordt het terrein vervolgens toegewezen aan de meest geschikte kandidaat.
Indien er geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de indieningsperiode, kan gedurende 2 jaar een terrein toegekend worden aan de eerstvolgende geschikte kandidaat. 

Zodra er een terrein wordt aangeboden kan je het hieronder raadplegen.

Wil je op de hoogte gehouden van het aanbod, stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@vlaamsewaterweg.be.

Heb je interesse in een bedrijventerrein langs de waterweg? Bezorg ons dan dit aanvraagformulier.
 


Houtdok Gent

De Vlaamse Waterweg nv wenst een concessie voor 27 jaar toe te kennen met het oog op de realisatie en exploitatie van een jachthaven op het water en eventueel een strandpaviljoen op de strandzone. 

Het Houtdok is door zijn dimensies en ligging nabij de binnenstad geschikt om uit te bouwen als een stedelijke jachthaven met vaste ligplaatsen en ligplaatsen voor passanten. Het Houtdok is tevens toegankelijk voor grotere motorjachten en zeiljachten met een staande mast.

Houtdok Gent - jachthaven


ROC Aalter

De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Aalter op het bedrijventerrein Woestijne – Aalter.

De kandidaat-uitbater organiseert op dit terrein met een oppervlakte van ca 49.000 m²  de overslag over het water voor andere bedrijven. De kandidaat mag ook eigen watergebonden overslag inbrengen. Hiervoor beschikt hij/zij over een kade met een lengte van 121 m, een kaaiplateau van 6.050 m² dat gebruikt kan worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers.

Regionaal Overslag Centrum - Aalter


Briel 14 - Dendermonde (Baasrode)

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een marktraadpleging met het oog op het verlenen van één kortlopende concessie op een terrein aan Briel 14 te Dendermonde (Baasrode).

Het braakliggend terrein met loods is gelegen aan Briel 14 te Dendermonde (Baasrode). Het terrein is gelegen aan de rechteroever van de Schelde te Dendermonde. Het braakliggend terrein met loods heeft een totale oppervlakte van 2.306 m² zoals aangeduid op het plan C195 bijgevoegd als bijlage aan deze marktraadpleging.

Briel 14 - Dendermonde (Baasrode)


ROC Westhoek (Diksmuide en Veurne)

Bouw ROC Westhoek

Laatste nieuws

Top