Link naar homepage

Bedrijventerreinen, concessies, domeinvergunningen

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten.

Het gebruik van watergebonden terreinen, in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv, wordt vastgelegd in enerzijds een domeinvergunning en anderzijds een concessie-overeenkomst.

De domeinvergunning wordt verleend voor de functionele zone waar onder andere openbare voorzieningen werden aangelegd of voor de ruimte die moet gevrijwaard worden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De domeinvergunning vormt dus de basis voor het ingebruikgeven van het 'openbaar domein'. In het bijzonder verstaan we hieronder het wateroppervlak, de kaaimuur en aanhorigheden.

De concessie wordt verleend op de aansluitende gronden met een standaardtermijn van 27 jaar.

Voor het gebruik van de gronden vraagt De Vlaamse Waterweg nv een vergoeding. Deze tarieven zijn per regio vastgesteld door de raad van bestuur. De tarieven kan je hier raadplegen. 

Daarnaast vraagt De Vlaamse Waterweg nv ook een engagement van het bedrijf om gebruik te maken van de waterweg. Per lopende meter kade is een tonnageverplichting van toepassing. Indien hier niet aan voldaan wordt moet het bedrijf een vergoeding betalen per ontbrekende ton.

CEMT Klasse

Minimaal volume per lopende meter kade

I

100 ton

II

100 ton

III

100 ton

IV

200 ton

V

300 ton

VI

400 ton

 

Vermarkting

De Vlaamse Waterweg nv wijst de watergebonden percelen toe aan bedrijven via een vermarktingsprocedure. Dit wil zeggen dat bedrijven zich tijdens een bepaalde periode kunnen kandidaatstellen voor een bepaald terrein. Op basis van voorop vastgestelde criteria wordt het terrein vervolgens toegewezen aan de meest geschikte kandidaat.
Indien er geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de indieningsperiode, kan gedurende 2 jaar een terrein toegekend worden aan de eerstvolgende geschikte kandidaat. 

Zodra er een terrein wordt aangeboden kan je het hieronder raadplegen.

Wil je op de hoogte gehouden van het aanbod, stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@vlaamsewaterweg.be.

Heb je interesse in een bedrijventerrein langs de waterweg? Bezorg ons dan dit aanvraagformulier.
 


Marktraadpleging bedrijventerrein Wilsele

De Vlaamse Waterweg nv stelt een terrein gelegen langs het kanaal Leuven-Dijle ter beschikking aan bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein ligt langs het kanaal Leuven-Dijle, tussen de zogenaamde “Hasseltse bocht” en de nieuwe Schuiteniersbrug en beschikt reeds over een kade van circa 97 meter lang (aangeduid als A op de situatieschets hieronder). Sinds 2018 is deze kade in gebruik voor de afvoer van afval van Vlaams-Brabant. De huidige kade is geschikt voor overslag van containers met reachstacker.

Vermarkting bedrijventerrein Wilsele


Marktraadpleging ROC Aalst - Dender

De Vlaamse Waterweg nv wenst in overleg met de Stad Aalst een kandidaat te selecteren om een Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking gelegen aan het Wijngaardveld te Aalst te exploiteren in eigen naam en voor eigen rekening. Hiervoor zal met de gekozen Kandidaat een concessieovereenkomst afgesloten worden die betrekking heeft op de exploitatie van het Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking.

Vermarkting ROC Aalst - Dender


Marktraadpleging terrein Vaartdijk - Kapelle-op-den-Bos

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging met het oog op het verlenen van een domeinvergunning op de Vaartdijk te Kapelle-op-den-Bos.
De Vlaamse Waterweg nv is de beheerder van de oever. Met deze marktraadpleging wenst zij een vergunninghouder te zoeken voor het gebruik van de oever met de mogelijkheid tot de installatie van een horeca gelegenheid en de commerciële exploitatie ervan. 

Vermarkting Vaartdijk - Kapelle-op-den-Bos

 

Laatste nieuws

Top