Advies op maat

We helpen je met advies op maat over de mogelijkheden van de binnenvaart voor jouw transport. Ook als je bestemming niet naast een waterweg ligt.

Wat doet een transportdeskundige?

De transportdeskundige brengt de concrete voordelen van het vervoer via de waterweg in kaart en stelt een nauwkeurige kostenraming op. Samen met het bedrijf zoekt hij naar de optimale omstandigheden voor een modal shift, eventueel via innovatieve concepten en proefvaarten. Deze dienstverlening wordt volledig gedragen door de waterwegbeheerder en is dus gratis voor de geïnteresseerde bedrijven.


Hoe gaat hij te werk?

  1. Eerst worden de in- en uitgaande materiaalstromen in kaart gebracht. De transportdeskundige maakt een inschatting van mogelijkheden voor watertransport op basis van de ligging van het bedrijf, de activiteit en de frequentie van de materiaalstroom. Hij gaat na of de nodige infrastructuur aanwezig is. Indien nodig kan hij het bedrijf in contact brengen met gespecialiseerde logistieke of andere bedrijven.
     
  2. Op basis van deze analyse wordt een eerste kostenberekening en prognose opgemaakt.
     
  3. Hierna kan als dat nodig is een detailanalyse worden uitgewerkt.
     
  4. De dienstverlening van de transportdeskundige is niet enkel theoretisch, hij berekent het potentieel voor het bedrijf en helpt bij de verdere realisatie van je project van a tot z.

Komt mijn bedrijf in aanmerking?

De benodigde volumes om de binnenvaart te gebruiken kunnen sterk variëren, van relatief klein tot zeer groot. Containers, maar ook bulk, gepalletiseerde goederen (bv. bakstenen) of grote ondeelbare elementen zijn perfect mogelijk. Ook de afstand naar het water is belangrijk, deze is best niet verder dan 20 km. Wist je trouwens dat 80% van de Vlaamse bedrijven zich op minder dan 10 km van een waterweg bevindt?

Wanneer de materiaalstroom van één bedrijf niet voldoende is om transport over water te verantwoorden, bekijken we de situatie voor verschillende bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein. Verrassend veel bedrijven kunnen hun transporten combineren. In de binnenvaart is de overslag een kostenbepalende factor. Door de infrastructuur voor meerdere partijen te benutten kunnen grote kostenbesparingen gerealiseerd worden.

 

 

 

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top