Jaagpadtoelatingen

Op deze pagina vind je alle informatie over het aanvragen van een toelating voor het rijden op een jaagpad.

Je kan een jaagpadtoelating via ons e-loket aanvragen om met één of meerdere motorvoertuigen op de jaagpaden te rijden die gelegen zijn langs de waterwegen in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv.

Geef bij jouw aanvraag alle voertuigen in waarvoor je een jaagpadtoelating wenst te bekomen. Elk voertuig heeft een aparte toelating nodig.

In een aantal gevallen moet je vanaf 1 januari 2019 (conform een Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van jaagpadtoelatingen van 18/10/2018) een vergoeding betalen.

De tarieven voor 2024 bedragen:

  • 119,62 euro (excl. btw) voor langlopende toelatingen (>1 jaar ≤ 3 jaar);
  • 59,81 euro (excl. btw) voor kortlopende toelatingen (1 jaar of minder).

Jaagpadtoelatingen kunnen aangevraagd worden voor de volgende categorieën gebruikers. In de tabel worden ook de toepasselijke tarieven en termijnen vermeld.

* Deze tarieven zijn exclusief BTW en zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexering.

** Bovenvermelde categorieën worden vrijgesteld van betaling wanneer deze aangevraagd worden in opdracht van of mits overeenkomst met De Vlaamse Waterweg nv.

*** Toegangsweg tot de locatie (= het clublokaal of verenigingslokaal) van de vereniging via het jaagpad: de jaagpadtoelating is bijgevolg uitsluitend geldig vanaf de toegangsweg tot aan de vereniging en terug.

Personen met een handicap kunnen voor het beoefenen van de hengelsport een jaagpadtoelating aanvragen voor maximaal 2 trajecten van maximaal 2,5 km in beide richtingen vanaf een kruising van een jaagpad met een openbare weg. Hiervoor dient men een parkeerkaart voor personen met een handicap of een bewijs van invaliditeit waarmee de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen worden aangetoond, voor te leggen.

Jaagpadtoelatingen in functie van een evenement worden behandeld via de aanvraag voor een evenement. Hiervoor moet je een aanvraag voor een evenement indienen. Je hoeft dus geen aparte aanvraag in te dienen voor een jaagpadtoelating.

De Vlaamse Waterweg nv beslist bij een aanvraag voor een toelating autonoom of een toelating kan worden gegeven. Jaagpadtoelatingen kunnen gevraagd worden voor een bepaald traject of voor alle jaagpaden binnen het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg nv.

Toelatingen voor het hele ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg nv worden enkel afgeleverd aan:

  • Diensten van de federale overheid of van het Vlaamse Gewest met een waterweggebonden opdracht;
  • Nutsmaatschappijen (drinkwater, afvalwater, elektriciteit, gas, telecom, …);
  • Schippers (actieve beroepsvaart);
  • Scheepsbevrachters, rederijen, binnenvaartorganisaties, scheepsherstellers, bevoorraders, verhuurbedrijven van pleziervaartuigen.

Een toelating voor het hele ambtsgebied kan uitsluitend worden afgeleverd indien aan alle hierna vermelde voorwaarden is voldaan:

  • De opdracht van de betrokkene houdt in dat hij/zij de jaagpaden langs de waterwegen in beheer bij DVW in het ganse Vlaamse gewest moet kunnen gebruiken;
  • Bij het rijden op het jaagpad gaat het om een beroepsverplaatsing waarvoor geen alternatief langs de openbare weg mogelijk is en de verplaatsing heeft rechtstreeks met de waterweg te maken;
  • De aanvragen gaan uit van de betrokken instantie zelf.

Dien je aanvraag voor een jaagpadtoelating in via ons e-loket.

De behandeling van een aanvraag voor een jaagpadtoelating heeft een gemiddelde doorlooptijd van 1 maand. Dien je aanvraag dus tijdig in.

 

Laatste nieuws

Top