Ambitie Vlaamse Waterweg: snelle vernieuwing Denderstuwen en verzekeren van veilige stuwbediening

Ambitie Vlaamse Waterweg: snelle vernieuwing Denderstuwen en verzekeren van veilige stuwbediening

De Vlaamse Waterweg nv zet zich al decennia in om de impact van de klimaatverandering op het watersysteem in Vlaanderen te beheersen. Wateroverlast voorkomen en de gevolgen van waterschaarste inperken vormen hierbij de rode draad en vinden hun weerslag in onze investeringsprogramma’s. De voorbije legislatuur alleen al werd ca. 600 mio euro geïnvesteerd in waterbeheersingsprojecten in het kader van het Sigmaplan, Ruimte voor de Maas én de vernieuwing van de Denderstuwen. De vernieuwing van de stuwen op de Dender verloopt helaas moeizaam omdat vergunningen steeds weer worden aangevochten. 
In afwachting van de vernieuwing van de stuwen voert De Vlaamse Waterweg een actieplan uit om de bedrijfszekerheid en veilige bediening van huidige stuwen te verzekeren. 

Ambitie Vlaamse Waterweg: snelle vernieuwing Denderstuwen en verzekeren van veilige stuwbediening

Vernieuwing van de stuwen

De Pano-reportage van dinsdag 12 maart focuste op de problematiek van de wateroverlast in de Dendervallei en de uitdagingen om die te voorkomen. Uitdagingen die bovendien worden versterkt door de klimaatverandering.

Na de overstromingen in 2010 werd beslist om de stuwen op de Dender te vernieuwen. Experts beklemtonen dat het vernieuwen van de stuwen een noodzakelijke en dringende maatregel is om het overstromingsrisico in de Dendervallei te verminderen.

In 2015 werden de werken voor de vernieuwing van het stuw- en sluiscomplex in Aalst en de stuw in Geraardsbergen aangevat. Het was de ambitie van De Vlaamse Waterweg om gaandeweg ook de andere stuwen te vernieuwen.
Het nieuwe stuw-sluiscomplex in Aalst nadert intussen zijn voltooiing.
Het stuwproject Geraardsbergen werd evenwel een lijdensweg.
In 2017 dienden de werken te worden stilgelegd nadat de stedenbouwkundige vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd vernietigd n.a.v. een beroep ingesteld door Milieufront Omer Wattez.
Aanleiding voor de vernietiging was het oordeel dat de mogelijke cumulatieve milieueffecten onvoldoende onderzocht werden.
Tegen de nieuwe omgevingsvergunning  werd in 2023 andermaal beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen waardoor hervatting van de werken risicovol was.
Na de overstromingen in de Dendervallei in januari 2024 nam minister Lydia Peeters het initiatief om met de actiegroepen in dialoog te gaan wat leidde tot de aanstelling van een team van intendanten om tot een vergelijk te komen.
De Vlaamse Waterweg wil met de betrokkenen co-creëren in plaats van procederen en doet een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin om tot een vergelijk te komen en dejuridische procedures stop te zetten. Zo kunnen we in Geraardsbergen snel weer aan de slag en kan ook de vernieuwing van de overige stuwen aangevat worden.

Een  Strategisch plan Ruimte voor Water in de Dendervallei waar De Vlaamse Waterweg samen met het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen werk van maakt is, naast de vernieuwing van de stuwen, een must voor een waterrobuuste Dendervallei.

Investeren in onderhoud en veiligheid van de bestaande stuwen

Aan het bedienen van de huidige stuwen zijn inherent veiligheidsrisico’s verbonden. Als werkgever waakt De Vlaamse Waterweg nv volgens de welzijnscodex over de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. In afwachting van vernieuwing van de stuwen is al geruime tijd een actieplan in uitvoering om de bedrijfszekerheid  en veilige bediening van huidige stuwen te verzekeren. Heel wat vervangings- en onderhoudswerken zijn inmiddels uitgevoerd wat o.a. inhoudt dat alle kettingen voor de bediening van de stuwen in goede staat verkeren. Bijzondere aandacht in het actieplan gaat naar preventieve en collectieve beschermingsmaatregelen.

Laatste nieuws

Top