Stuw van Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv de stuwen en de omgeving van het stuwcomplex. We werken normaal stroomopwaarts, van Aalst richting Geraardsbergen, maar de stuw van Geraardsbergen krijgt absolute prioriteit. De huidige sluis wordt er gemechaniseerd. Deze ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen een vlotte toekomst voor de scheepvaart. Bovendien wordt het er ook aangenamer fietsen en wandelen.

Wat houden de werken in? 

Vernieuwen van de stuw en mechaniseren van de sluis 

De nieuwe stuw:

  • komt in de stuwgeul van de oude grote stuw
  • krijgt stuwkleppen i.p.v. schotbalken
  • heeft een grotere afvoercapaciteit dan de huidige stuw

Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen, komt er een bypass om de oude grote stuw. Die bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijk stuweiland, die het water mee zullen afvoeren. Aan de parking van de FUN komt er een bochtafsnijding, zodat de stuwgeul er minder vernauwd is.

De huidige sluis blijft behouden, maar wordt gemechaniseerd. Momenteel worden de sluisdeuren nog manueel bediend door sluiswachters. Elektromechanische sluisdeuren zullen ervoor zorgen dat schepen in de toekomst vlotter kunnen passeren.

Technische ruimte en omgeving 

Het bestaande dienstgebouw wordt afgebroken. In de plaats komt een sober gebouw met houten gevelbekleding dat dienst doet als technische ruimte. 

Het sluisplein wordt heringericht als autovrije publieke ruimte. De voetweg over het complex wordt aangepast met onder andere 2 nieuwe brugjes over de huidge grote en kleine stuwgeul. Zo is een vlotte passage voor voetgangers in de toekomst gegarandeerd. Op- en afwaarts van de sluis wordt op linkeroever een in/uitstapplaats voor kano en kajak gerealiseerd. Grote delen van de site worden maximaal groen ingericht, onder vorm van een extensieve bloemenweide. De Sasweg zal structureel worden hersteld.

 

Vispassage

De stuw en sluis vormen samen met het waterverschil een barrière voor vissen. Een vispassage zorgt ervoor dat de vissen via een bypass het waterpeilverschil stapsgewijs kunnen overbruggen. De vispassage wordt aangelegd op rechteroever opwaarts van het oostelijk stuweiland over een lengte van ongeveer 100m. De monding van de vispassage is voorzien, via een onderdoorgang van de huidige kleine stuwgeul, naast de nieuwe stuwconstructie.

 

Waarom? 

De huidige stuwen van Geraardsbergen zijn sterk verouderd. De werken verhogen de waterveiligheid. De sluis wordt gemechaniseerd waardoor er een vlottere bediening mogelijk is. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: de publieke beleving wordt verhoogd door ondermeer de vernieuwde voetgangersovergang en de kano/kajak in- en uitstapplaatsen. De vispassage en de groene inrichting illustreert dat het nieuwe stuw- en sluiscomplex met respect voor de natuur werd ontworpen.

Foto stuw Geraardsbergen

Nu bezig

De werken aan de stuw zijn deels uitgevoerd, maar liggen stil sinds oktober 2017 vanwege een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting die de eerder verleende stedenbouwkundige vergunning heeft vernietigd. . In overleg met het stadsbestuur gaan we voluit voor een heropstart van de werken tegen 2023. Intussen gaan de voorbereidingen verder. Momenteel loopt de aanvraagprocedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en zal in het voorjaar van 2023 het openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Hinder?

Het jaagpad aan het complex, dat tijdens de werken afgesloten was, is tijdelijk en in afwachting van de heropstart van de werken terug opengesteld voor fietsers en voetgangers.

Laatste nieuws

Top