Link naar homepage

Stuw van Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv de stuwen en de omgeving van het stuwcomplex. De huidige sluis wordt gemechaniseerd. De ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Bovendien wordt het er ook aangenamer fietsen en wandelen. De werken op terrein werden in 2016 opgestart maar liggen momenteel stil.

Wat houden de werken in? 

Vernieuwen van de stuw en mechaniseren van de sluis 

De nieuwe stuw:

  • komt in de stuwgeul van de oude grote stuw
  • krijgt stuwkleppen i.p.v. schotbalken
  • heeft een grotere afvoercapaciteit dan de huidige stuw

Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen, komt er een bypass om de oude grote stuw. Die bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijk stuweiland, die het water mee zullen afvoeren. Aan de parking van de FUN komt er een bochtafsnijding, zodat de stuwgeul er minder vernauwd is.

Visualisatie nieuwe stuw Geraardsbergen

De huidige sluis blijft behouden, maar wordt gemechaniseerd. Momenteel worden de sluisdeuren nog manueel bediend door sluiswachters. Elektromechanische sluisdeuren zullen ervoor zorgen dat schepen in de toekomst vlotter kunnen passeren.

Technische ruimte en omgeving 

Het bestaande dienstgebouw wordt afgebroken. In de plaats komt een sober houten gebouw dat dienst doet als technische ruimte. 

Het sluisplein wordt heringericht. Er komen zitbanken met zicht op de sluis. De voetweg over het complex wordt aangepast met onder andere een nieuw brugje over de vistrap. Zo is een vlotte passage voor fietsers en voetgangers in de toekomst gegarandeerd. 

Visualisatie nieuwe stuw Geraardsbergen

Vistrap

De huidige stuw en sluis en het waterverschil vormen een barrière voor vissen. Een vistrap zorgt ervoor dat het waterpeilverschil stapsgewijs wordt overbrugd. De vistrap wordt aangelegd in de stuwgeul van de kleine stuw. 

Visualisatie vispassage

Waarom? 

De huidige stuwen van Geraardsbergen zijn sterk verouderd. De werken verhogen de waterveiligheid. De sluis wordt gemechaniseerd waardoor er een vlottere bediening mogelijk is. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen meer recreatiemogelijkheden. De vispassage illustreert dat het nieuwe stuw- en sluiscomplex met respect voor de natuur werd ontworpen.

Foto stuw Geraardsbergen

Nu bezig

In het najaar van 2017 werden de werken aan de stuw van Geraardsbergen stilgelegd na een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting over de eerder verleende vergunning. Sindsdien is de waterwegbeheerder volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe vergunningsprocedure. Verschillende studies zijn momenteel lopende. Nadat de nodige vergunningen verkregen zijn, kunnen de werken hervatten. Als waterwegbeheerder doen we er alles aan om, rekening houdend met de lopende procedures, alles zo snel mogelijk af te werken in overleg met o.a. de stad Geraardsbergen.

Hinder?

Het jaagpad aan het complex, dat tijdens de werken afgesloten was, is tijdelijk en in afwachting van de heropstart van de werken terug opengesteld voor fietsers en voetgangers. 

Laatste nieuws

Top