Stuw van Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv de stuwen en de omgeving van het stuwcomplex. We werken normaal stroomopwaarts, van Aalst richting Geraardsbergen, maar de stuw van Geraardsbergen krijgt absolute prioriteit. De huidige sluis wordt er gemechaniseerd. Deze ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen een vlotte toekomst voor de scheepvaart. Bovendien wordt het er ook aangenamer fietsen en wandelen.

Wat houden de werken in? 

Vernieuwen van de stuw en mechaniseren van de sluis 

De nieuwe stuw:

  • komt in de stuwgeul van de oude grote stuw
  • krijgt stuwkleppen i.p.v. schotbalken
  • heeft een grotere afvoercapaciteit dan de huidige stuw

Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen, komt er een bypass om de oude grote stuw. Die bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijk stuweiland, die het water mee zullen afvoeren. Aan de parking van de FUN komt er een bochtafsnijding, zodat de stuwgeul er minder vernauwd is.

Visualisatie nieuwe stuw Geraardsbergen

De huidige sluis blijft behouden, maar wordt gemechaniseerd. Momenteel worden de sluisdeuren nog manueel bediend door sluiswachters. Elektromechanische sluisdeuren zullen ervoor zorgen dat schepen in de toekomst vlotter kunnen passeren.

Technische ruimte en omgeving 

Het bestaande dienstgebouw wordt afgebroken. In de plaats komt een sober houten gebouw dat dienst doet als technische ruimte. 

Het sluisplein wordt heringericht. Er komen zitbanken met zicht op de sluis. De voetweg over het complex wordt aangepast met onder andere een nieuw brugje over de vistrap. Zo is een vlotte passage voor fietsers en voetgangers in de toekomst gegarandeerd. 

Visualisatie nieuwe stuw Geraardsbergen

Vistrap

De huidige stuw en sluis vormen samen met het waterverschil een barrière voor vissen. Een vistrap zorgt ervoor dat het waterpeilverschil stapsgewijs wordt overbrugd. De vistrap wordt aangelegd in de stuwgeul van de kleine stuw. 

Visualisatie vispassage

Waarom? 

De huidige stuwen van Geraardsbergen zijn sterk verouderd. De werken verhogen de waterveiligheid. De sluis wordt gemechaniseerd waardoor er een vlottere bediening mogelijk is. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen er meer recreatiemogelijkheden. De vispassage illustreert dat het nieuwe stuw- en sluiscomplex met respect voor de natuur werd ontworpen.

Foto stuw Geraardsbergen

Nu bezig

De werken aan de stuw zijn deels uitgevoerd, maar liggen stil sinds oktober 2017 vanwege een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting over de eerder verleende vergunning. De bouwvergunning werd vernietigd na een klacht. Intussen gaan de voorbereidingen voor de heropstart verder. In overleg met het stadsbestuur gaan we voluit voor een heropstart van de werken en een nieuwe stuw in werking tegen 2023. Ook in de planning: een vispassage, de bouw van een dienstgebouw met houten gevelbekleding, aanpassing van de sluis, de herinrichting van het sluisplein met zitbanken en een betere fiets- en wandelverbinding.

Hinder?

Het jaagpad aan het complex, dat tijdens de werken afgesloten was, is tijdelijk en in afwachting van de heropstart van de werken terug opengesteld voor fietsers en voetgangers.

Anderzijds is het economische verhaal van de Dender (de economische opwaardering) momenteel nog niet opgenomen op de website. Hier zouden we, zoals er onder andere voor het albertkanaal is gedaan https://www.vlaamsewaterweg.be/opwaardering_albertkanaal, ook een pagina voor de Dender willen maken die het verhaal vertelt van de economische meerwaarde die we leveren met dit project.

Laatste nieuws

Top