Nabehandelingstechnieken

De grote vervoerscapaciteit per schip maakt van de binnenvaart de milieuvriendelijkste transportmodus. Toch vindt verduurzaming en vergroening hier langzamer plaats dan bij andere vervoersmodi. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lange levensduur van binnenvaartschepen en hun oude motoren.

Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren, heeft De Vlaamse Waterweg nv een steunmaatregel uitgewerkt die de vergroening van middelgrote en grote binnenvaartschepen stimuleert.


Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor steun moet je aan volgende vereisten  voldoen:

  • je bent een binnenvaartondernemer;
  • het schip waarvoor je steun aanvraagt wordt beroepsmatig gebruikt;
  • het schip waarvoor je steun aanvraagt, is geschikt voor het varen op waterwegen groter of gelijk aan CEMT klasse IV;
  • het schip heeft geen steun genoten onder het impulsprogramma emissiearme motoren van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden voor het toepassen van nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen. Hieronder wordt verstaan:

  • de aankoop van een nabehandelingssysteem;
  • de plaatsingskost van het nabehandelingssysteem.

De nabehandelingstechniek behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties.


Hoeveel ondersteuning kan ik krijgen?

De Vlaamse Waterweg nv is bereid om 50% van de totale investeringskost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen tot 50.000 euro per schip. De steun wordt enkel uitbetaald na het voorleggen van de betaalde facturen.

Enkel de investeringskosten voor zover de uitgaven verworven zijn tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent, komen in aanmerking voor de subsidie.

De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000 euro over een periode van 3 jaar ontvangen.


Hoe dien ik een aanvraag in?

De inschrijvingsperiode voor deze steunmaatregel is afgelopen op 30 september 2017.


Je contactpersoon

Contact: Koen Maeghe
Adres: De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Telefoon: +32 11 29 84 00

Contact: Patrick Bollaert
Adres: Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, B- 2830 Willebroek
Telefoon: +32 3 860 62 19


Belangrijke data

  • 1 oktober 2016: Lancering steunmaatregel palletvervoer via de binnenvaart.
  • 30 september 2017: Deadline voor het indienen van aanvragen.

Laatste nieuws

Top