Kaaimuren

Om producten te vervoeren via de waterweg moeten bedrijven gebruik kunnen maken van een geschikte overslaginstallatie. Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze laad- en losinstallaties zijn grotendeels vergund aan bedrijven voor de aan- en/of afvoer van goederen.

De niet-vergunde installaties hebben een openbaar karakter. Wil je zelf gebruik maken van een openbare kaaimuur voor de overslag van goederen? Kijk dan zeker eens op www.visuris.be.

Wil je een aanvraag indienen voor de nodige vergunning? Bezorg dan volgende gegevens aan het RIS: de kraanvergunning, de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer, de locatie, de datum, het aanvangsuur en de duur van de overslag.

RIS: 0800 30 440 (of +32(0)78 055 440 vanuit het buitenland) / ris@vlaamsewaterweg.be

Zoek je specifiek een containerterminal voor de op- en/of overslag van je containers? Dan vind je hieronder een overzicht van de containerterminals in Vlaanderen die via de binnenvaart ontsloten zijn.

 

Containerterminals

Containerterminals zijn overslaglocaties die speciaal zijn ingericht voor de op- en overslag van containers; meestal zijn er speciale kranen beschikbaar. Containerterminals hebben een sterke link met de zeehavens en dienen steeds vaker als hinterland-hub van de zeehavens.

Onderstaand vind je een overzicht van de containerterminals in Vlaanderen die via de binnenvaart ontsloten zijn.

Klik hier voor een grotere weergave

 

PPS-kaaimuren

Is er geen geschikte overslaginstallatie aanwezig in de buurt van de vestiging van je bedrijf? Dan kan je een aanvraag indienen voor een publiek-private samenwerking voor de bouw van een laad- en losinstallatie (PPS). Om hiervoor in aanmerking te komen moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden. ​Meer informatie hierover vind je terug op deze pagina.

Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer ons dan via info@vlaamsewaterweg.be.

Laatste nieuws

Top