Water Resilient Cities

Het project Water Resilient Cities (WRC) wil het aanpassingsvermogen van steden aan zware regenval verbeteren door aan te tonen hoe SUDS (Duurzame Stedelijke Afvoersystemen) aangepast kunnen worden aan openbare ruimtes die normaal gezien gehinderd worden door bestaande gebruiken, boven- of ondergrondse infrastructuur, of door bescherming van de historische omgeving.

Het doel van het project is historische steden weerbaar maken tegen het veranderende klimaat en de hevige regenval. Historische steden zijn dicht bebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse buffering wat zorgt voor meer en meer wateroverlast. Typische oplossingen voor het bufferen van dit water is het vergroenen van steden en het aanleggen van groendaken, maar dit project zoekt naar nieuwe oplossingen om hier nog meer aan tegemoet te komen; men noemt deze methodes ’suds’ sustainable urban drainage systems. De deelnemende steden Brugge, Plymouth, Boulogne-sur-Mer, Middelburg en Mechelen nemen bestaande innovatieve bufferingsystemen onder de loep en passen ze toe in de bestaande achtergrond van historische gebouwen en straten.
 
De oplossingen moeten mogelijk zijn in de beschikbare ruimte, een grote impact hebben op de buffercapaciteit maar ook ambitieus zijn zodat ze tegelijkertijd een ruimer positief effect hebben op de steden: bijvoorbeeld een positieve impact hebben op biodiversiteit, publieke gezondheid, economie en waterkwaliteit, die kosteneffectief zijn en die zoveel mogelijk natuurlijk zijn of de stad nog aangenamer maken.
 
In Mechelen gaan we aan de slag met bijkomende vlieten: aan de Zandpoortvest wordt de dijle weer aan de oppervlakte gebracht. Daarnaast wordt gezocht naar een optimale afwatering van regenwater in de binnenstad. Zo zal worden gekeken om de dijle in de binnenstad als een buffer te gebruiken, zodat het bufferpotentieel van de rivier zo goed mogelijk kan ingezet worden.
 
De deelnemende steden leren van mekaar en maken een ruimer plan op om ook in de volgende jaren weerbaarheid tegen water te verbeteren.

WRC brengt 13 partners vanuit alle lidstaten samen onder leiding van Plymouth City Council.

Belgische partners: Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Stad Brugge, De Vlaamse Waterweg nv

Engelse partners: Plymouth City Council, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. (SWW)

Franse partners: Boulogne-sur-Mer développement Côte d’Opale, Syndicat Mixte pour le SAGE des eaux de Boulonnais, Ville d’Outreau, Commune de Condette

Nederlandse partner: Gemeente Middelburg

Laatste nieuws

Top