LIFE SPARC

Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics slaan de handen in elkaar om de Scheldevallei nog beter te wapenen tegen de klimaatverandering!

Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics slaan de handen in elkaar om de Scheldevallei nog beter te wapenen tegen de klimaatverandering!

Het LIFE-project ‘Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change’ (SPARC) is uit de startblokken geschoten. SPARC situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Met het project wil het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics, de Scheldevallei nog beter wapenen tegen de klimaatverandering, zoals we dat ook al doen met het Sigmaplan. Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en komen stormen en zware regenval steeds meer voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor.

4 pijlers
Het budget van SPARC bedraagt 8.525.800 euro, inclusief een subsidie van Europa. Wat we daar concreet mee gaan doen? We focussen op vier pijlers:

  1. Ruimte voor de rivier
    Door gebieden te ontpolderen en door overstromingsgebieden aan te leggen kan er bij stormen overtollig water opgevangen worden, zodat overstromingen voorkomen worden.
  2. Natuurontwikkeling
    We herstellen de getijdennatuur en vergroten de veerkracht van de natuur tegen de klimaatverandering. Zo geven we meteen ook kansen aan soorten als de blauwborst, bever, lepelaar, kwak en zilverreiger.
  3. Kennis delen
    De unieke oplossingen die we in Vlaanderen uitwerken, kunnen ook hun nut bewijzen in andere getijdengebieden in Europa.
  4. Communicatie en draagvlak vergroten

Bewoners en bezoekers moeten volop kunnen genieten van de Schelde en de Sigmagebieden langs haar oevers. We willen hen informeren over het project en zullen investeren in natuurbelevingspaden, gidsen, natuurouders en ambassadeurs om de beleving van de gebieden te vergroten.
 

De drijvende krachten achter het project - groepsfoto

De drijvende krachten (onder andere) achter het project. V.l.n.r.: Mieke Vander Elst (De Vlaamse Waterweg nv), Tom Wezenbeek (Regionaal Landschap Schelde-Durme, RLSD),Joris Vanlede (Waterbouwkundig Laboratorium), Vincent Vervenne (Agentschap voor Natuur en Bos, ANB), Veerle Campens (ANB), Piet Thys (De Vlaamse Waterweg nv), Elias Verbanck (ANB), Stijn Van Belleghem (RLSD) en Jannie Dhondt (De Vlaamse Waterweg nv).

Laatste nieuws

Top