Fietssnelweg F1 Antwerpen - Brussel

Behalve over ruim 1000 km bevaarbare waterlopen, beschikt Vlaanderen ook over zo’n 2000 km jaagpaden. Vroeger werden die paden gebruikt om schepen voort te slepen met mens- of paardenkracht. Vanaf de 19de eeuw kregen schepen en sleepdiensten echter een motor. Sindsdien is de functie van de jaagpaden veranderd. Ze zijn nu in de eerste plaats dienstwegen, noodzakelijk voor het onderhoud van de kanalen, waterwegen, oevers, kaaimuren en bruggen.

Toch zijn de jaagpaden meestal ook openbare weg, vaak uitsluitend voor wandelaars en fietsers. De vlotte en autoluwe fietsverbindingen lokken recreanten én fietsers die snel en veilig op het werk willen geraken. Vooral laatsgenoemd gebruik wil de Vlaamse overheid stimuleren door de jaagpaden volop in te schakelen in het netwerk van fietssnelwegen. 

Binnen dit kader bouwt De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met het lokale gemeentebestuur en met de steun van EFRO en de provincie Vlaams-Brabant twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Zenne in Zemst. Die zullen niet alleen lokaal voor een meerwaarde zorgen, maar bovendien het jaagpad langs de Zenne aansluiten op het traject Mechelen-Vilvoorde van de fietssnelweg F1 Antwerpen-Brussel.  Voor meer info kan je hieronder de infokrant over het project raadplegen.

Laatste nieuws

Top