Link naar homepage

E-loket

A. Hoe log ik aan in het e-loket?

Het e-loket van De Vlaamse Waterweg nv maakt gebruik van CSAM, het authentificatiesysteem van de overheid. Er zijn verschillende mogelijkheden om in te loggen.

Bij het gebruik van e-id en kaartlezer houd je je PIN-code bij de hand. Helpcentrum CSAM

B. Wat is een feitelijke vereniging?

Een feitelijke vereniging is in het Belgische recht een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub…

C. Kan ik een aanvraag doen voor een bedrijf/VZW/overheidsinstelling/stad/gemeente?

Ja, dat kan. Iemand kan een aanvraag doen voor een bedrijf/VZW/overheidsinstelling/stad/gemeente. Je bent dan zelf aanvrager maar wettelijk vertegenwoordiger van een organisatie/bedrijf/VZW/ overheidsinstelling/stad/gemeente.

Indien je optreedt als wettelijk vertegenwoordiger voor een bedrijf/VZW/overheidsinstelling/stad/gemeente moet je eerst hieraan gekoppeld worden via toegangsbeheer van CSAM: https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html

Om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van uw onderneming de onlinediensten van de overheid kunnen openen, moet u uw onderneming registreren in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB). Voor meer informatie over deze procedure, raadpleegt u de "Step-by-Step Guide".

Eerst moet u een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen of wijzigen. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van uw onderneming en kan Toegangsbeheerders aanstellen. Deze Toegangsbeheerders beheren op hun beurt alle toegangen voor een bepaalde groep ("domein") toepassingen, zoals financiën, mobiliteit, etc.

Voor de personen die aanvragen in het e-loket van de Vlaamse Waterweg nv moeten kunnen doen, moet als rol ‘DVW E-loket Portaal Gebruiker’ aangeduid worden om gebruik te kunnen maken van het e-loket als wettelijk vertegenwoordiger.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de hulpfuncties van CSAM. Op de aanmeldpagina vindt u veelgestelde vragen en contactgegevens.

D. Kan ik een aanvraag doen voor een andere persoon?

In het geval je in de plaats van een andere privépersoon treedt, raden we aan om ook het e-id van die persoon te gebruiken bij het inloggen. Je kan wel bvb. een eigen mailadres opgeven om de vergunning/toelating te ontvangen.

E. Ik heb geen Belgische identiteitsdocumenten, hoe kan ik mij aanmelden?

Als u geen Belgische identiteitskaart hebt, kunt u zich ook aanmelden met een elektronische vreemdelingenkaart, op dezelfde manier als met een elektronische identiteitskaart (eID).
Hebt u geen elektronische vreemdelingenkaart, dan kunt u zich aanmelden met een vreemdelingentoken, op dezelfde manier als met een federaal token.

Om een vreemdelingentoken aan te vragen hebt u een bisnummer nodig. Dit moet u aanvragen bij uw gemeente. Sommige gemeenten kunnen ook de aanvraag voor een vreemdelingentoken registreren. Vraag aan uw gemeente of zij deze dienstverlening aanbiedt.

Als uw gemeente geen aanvraag kan registreren, maak een afspraak met Fedict in Brussel via het nummer 02 474 50 60.

Ik ben Belg en ik woon in het buitenland. Hoe kan ik me aanmelden?

Bent u in het bezit van een eID die door uw gemeente werd afgeleverd toen u nog in België woonde, of die door uw ambassade werd afgeleverd en geactiveerd? Dan kan u, na installatie van een eID kaartlezer en de eID software, de eID gebruiken voor de onlinediensten van de overheid.

Belgen die in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of consulaat geregistreerd zijn kunnen een nieuwe eID aanvragen via de ambassade of het consulaat waar ze geregistreerd zijn.

 • De aflevering ervan is mogelijk in de 115 Belgische ambassades en consulaten.
 • De activering van de kaart (code PUK) en de certificaten (code PIN) is mogelijk in de 14 ambassades en consulaten die met het Belpic-netwerk verbonden zijn: Den Haag, Keulen, Rijsel, Berlijn, Bern, Londen, Genève, Parijs, Marseille, Straatsburg, Alicante, Barcelona, Madrid en Tenerife, evenals in elke Belgische gemeente.

Opgelet! Als u een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvraagt via uw ambassade, vergeet dan niet om uitdrukkelijk te vragen om de certificaten van uw eID te activeren.

Via deze link vindt u enkele nuttige attesten en formulieren (website van FOD Buitenlandse Zaken).

Ik ben buitenlander en ik woon in het buitenland. Hoe kan ik me aanmelden?

Hebt u geen eID en wilt u toegang tot de online overheidsdiensten? Meld u dan aan via mobiele app, sms, of beveiligingscode via e-mail, telkens in combinatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om deze sleutels te activeren moet u zich eerst laten registreren bij een lokaal registratiekantoor.

Meer weten? Lees de FAQ Hoe kan ik de onlinediensten van de overheid gebruiken zonder eID?

F. Hoe log ik in wanneer ik niet de Belgische nationaliteit heb?

Aanvragers uit het buitenland kunnen gebruik maken van het federaal token. Hier kan je een federaal token aanvragen.

Meer informatie over aanvraag en activatie van digitale sleutels vind je hier terug.

G. Kan ik een dossier wijzigen?

Een aanvraag in ontwerpfase kan steeds gewijzigd worden onder 'mijn aanvragen in ontwerp'. Een aanvraag in behandeling kan niet rechtstreeks gewijzigd worden, er kan wel een wijzigingsverzoek worden bezorgd aan De Vlaamse Waterweg. Dit kan onder 'mijn aanvragen in behandeling'. Selecteer het betreffende dossier en klik op de knop 'wijzigen aanvraag' (papier en potlood icoontje).

H. Kan ik een dossier kopiëren?

Ja, dit kan. Bij de dossiers staat een icoontje dat een blad/kopie voorstelt. Door erop te klikken opent een kopie van het betreffende dossier waarin alle vorige gegevens staan ingevuld, maar aanpasbaar zijn. Enkel de begin- en einddatum zijn leeg.

I. Welke gegevens vragen we over (het) bij de aanvraag betrokken voertuig(en)?

Omschrijf de kenmerken van het voertuig (deze velden zijn verplicht in te vullen)

Aard van het voertuig: keuzelijst met keuzes: bedrijfsvoertuig of privévoertuig
Merk van het voertuig: vrij in te vullen veld
Type voertuig: selectielijst: standaard: ‘auto’ maar meerdere waarden kunnen gekozen worden
Nummerplaat van het voertuig: vrij in te vullen veld, graag hoofdletters gebruiken
Tonnage van het voertuig: selectielijst: standaard ’<= 5 ton’, maar ook ‘> 5 ton’ is mogelijk

Gegevens van de eigenaar van het voertuig (liefst gegevens van de contactpersoon of bestuurder), deze velden zijn verplicht in te vullen.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Mobiele telefoon

Rijdend in opdracht van (indien van toepassing) deze velden zijn niet verplicht in te vullen omdat ze niet altijd van toepassing zijn.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land

Ook bij het in bulk opladen van voertuigen, moeten deze gegevens worden ingevuld (verplichte velden zeker) met de juiste waarden om het opladen van het CSV bestand te doen lukken.

Bij gebruik van de template om voertuigen in bulk op te laden geven we graag volgende richtlijnen mee op het opladen te doen slagen.

 • De gevraagde gegevens zijn dezelfde als bij de handmatige invoer van betrokken voertuigen.
 • Om een GSM-nummer in te geven, moet het veld een tekstveld worden, anders wordt de invoer met ‘+32…’ als een formule gezien of verdwijnt de ‘0’ van het GSM nummer. Werk met de landcode ‘+32’.
 • Wijzig de template niet van naam bij het terug opladen.
 • Indien het opladen niet lukt, heeft het geen zin de ingevulde template als bijlage op te laden, pas de template dan aan en probeer opnieuw op te laden.

J. Hoe lang blijven aanvragen in ontwerpfase bewaard?

De aanvraag in ontwerp wordt automatisch bewaard gedurende een maand.

K. Wat gebeurt er als ik een stap niet kan vervolledigen? Bij ontbrekende data of bijlage.

De aanvraag in ontwerp wordt automatisch bewaard gedurende een maand. De laatst volledig ingevulde stap wordt bewaard.

L. Welke bestandstypes kunnen opgeladen worden?

Word, pdf, png, jpg, Excel

M. Wat is de maximale grootte voor een bijlage?

Een bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.

N. Wat is de basis van het e-loket?

Het e-loket is gebaseerd op dynamic forms van Microsoft. Men kan hiermee aanvragen in stappen opbouwen/laten behandelen.

O. Met welke browser ga ik best naar het e-loket?

Het wordt aangeraden om een moderne browser te gebruiken die volledig up to date is. Je gebruikt dus best Chrome of Firefox bij een android besturingssysteem.

Er wordt afgeraden om Safari te gebruiken bij gebruik van een Apple besturingssysteem. Safari wordt sinds 2018 niet meer voor Windows ondersteund. Gebruik als browser steeds de geupdate versie.

P. Wat is een ‘aangelande’ bij de Vlaamse Waterweg nv?

Een aangelande is een eigenaar/huurder/pachter van een perceel dat langs een waterweg is gelegen.

Q. Welke stappen omvat een aanvraag Evenement (en welke info vragen we)?

 • Stap 1: Gegevens aanvrager
  - Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar
  - Feitelijke vereniging: Een feitelijke vereniging is in het Belgische recht een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub… laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in naam van een feitelijke vereniging.
   
 • Stap 2: Algemene info evenement
  - Bij het type evenement kiest u uit een keuzelijst. Staat uw evenementtype er niet bij, kies dan ‘andere’ en omschrijf in het veld van de omschrijving eronder zeker goed uw evenement.
  - Bij de omschrijving vult u de omschrijving in en of het evenement in een groter evenement kadert. Vul hier ook eventueel de naam in.
  - We vragen ook de begin- en einddatum en het begin- en eindtijdstip van het evenement. Reken hier ook de opzet-, afbraak- en opkuistijd bij!
  - We vragen ook of er verkoop is voorzien van goederen, drank of voeding en/of een deelnamevergoeding wordt gevraagd. (Standaard staan deze velden op ‘nee’ maar indien voor één van beiden ‘ja’ wordt gekozen, verschijnt een extra veld voor toelichting.)
  - Tot slot vragen we een raming van het aantal deelnemers, toeschouwers en vaartuigen via een selectielijst. Indien iets niet van toepassing is, kan dat ook worden aangegeven.
   
 • Stap 3: Locatie
  - We vragen over welke waterweg het gaat en we vragen om een begin- en eindpunt op te geven.
  - We vragen ook om de betrokken oever op te geven. Indien niet gekend kan dit ook worden aangegeven.
  - Meerdere waterwegen kunnen worden toegevoegd.
   
 • Stap 4: Hinder – Bediening van een sluis of beweegbare brug buiten openingsuren
  - Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan
  - Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan
   
 • Stap 5: Hinder – Stremming van een sluis of beweegbare brug
  - Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan
  - Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan
   
 • Stap 6: Hinder – Stremming van een waterweg
  - Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan
  - Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan
   
 • Stap 7: Hinder – Hinder voor de scheepvaart
  - Let op: hinder wordt slechts uitzonderlijk toegestaan
  - Deze stap moet niet worden ingevuld indien niet van toepassing – klik dan op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan
   
 • Stap 8: Inlichtingen inname openbaar domein
  - Hier vragen we naar de innames die gevraagd worden voor het jaagpad en openbaar domein, of er bewegwijzering wordt voorzien en of er een jaagpadtoelating wordt aangevraagd.
  - De antwoorden staan standaard op ‘nee’, maar als men ‘ja’ kiest verschijnen extra invulvelden voor een toelichting.
  - Indien geen jaagpadtoelating aangevraagd wordt, slaat het systeem stap 9 over en gaat het automatisch naar stap 10
   
 • Stap 9: Jaagpadtoelating – betrokken voertuigen
  - Indien voor het evenement ook een jaagpadtoelating wordt aangevraagd (bekijk de voorwaarden hier) kan dit hier bij de aanvraag van het evenement, maar achterliggend wordt dan een extra aanvraagdossier opgemaakt. De dossiers worden wel gelinkt. U ziet in het e-loket ook twee aanvragen na indiening.
  - Meer info over gegevens die we vragen over de betrokken voertuigen (zie het FAQ-item over gegevens voertuigen)
   
 • Stap 10: Bijlagen en aanvullende info
  - Hier wordt een overzichtskaart van de locatie van het evenement gevraagd (verplicht)
  - Een detailplan kan worden opgeladen (niet verplicht)
  - Andere bijlagen kunnen worden opgeladen (niet verplicht)
  - Bijkomende informatie kan worden gegeven
   
 • Stap 11: Voorwaarden en akkoord
  - In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met de algemene voorwaarden’
   
 • Stap 12: Bevestigen en indienen
  - In deze stap vind u een samenvatting van de ingevulde gegevens terug. Deze zijn hier niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de bollen te klikken. Door erover te hooveren met de muis wordt de titel van de stap zichtbaar. (Opgelet: Gaat u bvb. terug naar stap 3, dan moeten alle stappen nadien herbevestigd worden, de gegevens blijven wel ingevuld staan.)

R. Welke stappen omvat een aanvraag voor een toelating voor het rijden over het jaagpad (en welke info vragen we)?

 • Stap 1: Gegevens aanvrager:

- Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar
- Feitelijke vereniging: Een feitelijke vereniging is in het Belgische recht een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub… laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in naam van een feitelijke vereniging.

 • Stap 2: Omschrijving

- We vragen een omschrijving waarvoor een jaagpadtoelating wordt aangevraagd en of dit gebeurt in het kader van een activiteit of opdracht van, of mits overeenkomst met De Vlaamse Waterweg nv. Indien hierop ‘ja’ wordt geantwoord verschijnt een veld dat naar het betreffende besteknummer vraagt.

 • Stap 3: Bepalen gebruikerscategorie

- We vragen de gebruikerscategorie op te geven via een selectielijst. Staat uw categorie er niet tussen, kies dan andere en vul het veld dat tevoorschijn komt in.
- Naargelang de gekozen categorie kan een termijn (1 of enkele mogelijkheden) gekozen worden via een selectielijst.
- Opmerking: Kiest u als categorie: ‘personen met een handicap voor het beoefenen van de hengelsport (op vertoon van bewijs van invaliditeit)’ dan wordt u gevraagd daarvan bewijs te leveren in de vorm van een attest van invaliditeit en een kopie van de gehandicaptenkaart. De bewijslast ligt bij de aanvrager, u kan ook andere zaken dan de gevraagde opladen als bewijs.
- Opmerking: Kiest u als gebruikerscategorie ‘schippers (actieve beroepsvaart)’ dan vragen we u bijkomend om minstens 1 ENI nummer of ander identificatienummer in te vullen.
- Opmerking: Sommige categorieën kunnen in volgende stappen ‘alle waterwegen’ aanduiden. Dit mag enkel gebruikt worden in dien dit ook nodig is.
- De gewenste startdatum wordt gevraagd en afhankelijk van de termijn wordt de maximale geldigheidstermijn weergegeven. Een toelating kan soms korter verleend worden.

 • Stap 4: Informatie locatie

- In deze stap vragen we of u aangelande bent (zie het FAQ-item over aangelanden). Indien u ‘ja’ klikt, vragen we naar het perceel of de locatie en een plan van deze locatie.
- Opmerking: Sommige categorieën kunnen hier aangeven of de aanvraag geldt voor ‘alle waterwegen’. Er wordt dan een motivering gevraagd. Stap 5 wordt dan overgeslagen.

 • Stap 5: Bepalen locatie

- We vragen over welke waterweg(en) het gaat en we vragen om een begin- en eindpunt op te geven.
- We vragen ook om de betrokken oever op te geven. Indien niet gekend kan dit ook worden aangegeven.
- Meerdere waterwegen kunnen worden toegevoegd.

 • Stap 6: Betrokken voertuigen

- Meer info over gegevens die we vragen over de betrokken voertuigen (zie het FAQ-item over de betrokken voertuigen)
- Meerdere voertuigen kunnen worden aangevraagd.
- Indien het om veel voertuigen gaat, voorzien we in een template (CSV formaat) die op correcte wijze moet worden ingevuld om het opladen te doen slagen. De naam mag ook niet gewijzigd worden. De in te vullen gegevens in de template zijn dezelfde als bij de handmatige invoer van betrokken voertuigen. Om een GSM-nummer in te geven, moet het veld een tekstveld worden, anders wordt de invoer met ‘+32…’ als een formule gezien of verdwijnt de ‘0’ van het GSM nummer. Werk met de landcode.

 • Stap 7: Bijlagen en aanvullende informatie

- We vragen een plan of schets met het traject op te laden (niet verplicht)
- Andere bijlagen kunnen worden opgeladen (niet verplicht)
- Bijkomende informatie kan worden gegeven

 • Stap 8: Voorwaarden en akkoord

- In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met de algemene voorwaarden’

 • Stap 9: Bevestigen en indienen

- In deze stap vind u een samenvatting van de ingevulde gegevens terug. Deze zijn hier niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de bollen te klikken. Door erover te hooveren met de muis wordt de titel van de stap zichtbaar. (Opgelet: Gaat u bvb. terug naar stap 3, dan moeten alle stappen nadien herbevestigd worden, de gegevens blijven wel ingevuld staan.)

S. Welke stappen omvat een aanvraag Melding watercaptatie (en welke info vragen we)?

 • Stap 1: Gegevens aanvrager:

- Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar
- Feitelijke vereniging: Een feitelijke vereniging is in het Belgische recht een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub… laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in naam van een feitelijke vereniging.

 • Stap 2: Omschrijving

- We vragen een omschrijving van waarvoor het gecapteerde water wordt gebruikt, een raming van de hoeveelheid (moet < 500 m³ zijn per jaar!) en een berekening van de geraamde hoeveelheid.
- De gewenste startdatum voor de captatie is standaard over 2 dagen. De einddatum wordt op basis van de ingevoerde startdatum automatisch ingevuld (1 jaar later).

 • Stap 3: Gegevens locatie

- Kies een betrokken waterweg uit de selectielijst. Men mag gebruik maken van meerdere captatiepunten, ook al vragen we om er maar 1 aan te duiden. Kies een punt dicht bij uw werkgebied.
- Opmerking: Indien er op de aangevraagde waterweg een captatieverbod geldt in de loop van het jaar, dan mag op die locatie niet gecapteerd worden en kan u uitwijken naar een vast watercaptatiepunt zonder captatieverbod.
- We vragen of u aangelande bent (zie het FAQ-item over 'aangelanden')
- Indien ‘ja’ wordt aangeklikt, vragen we naar het perceel of de locatie en een plan van deze locatie.
- Indien ‘nee’ moet u uit de selectielijst een vast watercaptatiepunt kiezen. Men mag gebruik maken van meerdere captatiepunten, ook al vragen we om er maar 1 aan te duiden.
- Kies niet ‘onbekend’, uw aanvraag zal dan langer in behandeling zijn, deze optie verdwijnt op termijn.

 • Stap 4: : Voorwaarden en akkoord

- In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met de algemene voorwaarden’

 • Stap 5: In deze stap vind u een samenvatting van de ingevulde gegevens terug. Deze zijn hier niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de bollen te klikken. Door erover te hooveren met de muis wordt de titel van de stap zichtbaar.
  (Opgelet: Gaat u bvb. terug naar stap 3, dan moeten alle stappen nadien herbevestigd worden, de gegevens blijven wel ingevuld staan.)

T. Welke stappen omvat een aanvraag Vergunning watercaptatie (en welke info vragen we)?

 • Stap 1: Gegevens aanvrager:

- Bij een eerste aanvraag zijn deze gegevens in te vullen, vanaf een tweede aanvraag staan ze ingevuld, maar zijn ze wijzigbaar
- Feitelijke vereniging: Een feitelijke vereniging is in het Belgische recht een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die wordt beheerst door een overeenkomst tussen de leden. Het is een vereniging die geen ondernemingsnummer heeft, (een VZW heeft dat wel). Een voorbeeld is een oudercomité, visclub… laat ‘nee’ staan indien u de aanvraag niet doet in naam van een feitelijke vereniging.

 • Stap 2: Omschrijving:

- We vragen een omschrijving waarvoor het gecapteerde water zal worden gebruikt.
- We vragen naar de startdatum voor de captatie, een einddatum is niet altijd nodig bvb. indien het om een langlopende vergunning gaat (vaak betreft het dan een vaste installatie, zie verder).
- Indien de captatie op een exploitatieadres gebeurt, moet dat adres hier worden ingegeven.

 • Stap3: Gegevens installatie

- We vragen of het een mobiele of vaste installatie betreft. Bij een vaste installatie vragen we ook of er een debietmeetsysteem is en vragen we naar een technisch plan.
          - Als er een debietmeetsysteem is, vragen we naar 2 bijlagen: een technische beschrijving van de watervanginrichting en detailbeschrijving van het debietmeetsysteem.
          - Is er geen debietmeetsysteem, vragen we als bijlage een gedetailleerde raming van de geraamde captatiehoeveelheid.
- De tweede vraag is of er al dan niet gecapteerd water wordt teruggestort. Is dit het geval, dan vragen we naar de omgevings(of milieu-) vergunning, een raming en verantwoording van de raming.
          - Indien er een omgevingsvergunning (of milieuvergunning) is, vragen we deze op te laden als bijlage.
- De derde vraag is een raming van de te capteren hoeveelheid water (> 500 m³ per jaar).

 • Stap 4: Gegevens locatie

- Er wordt gevraagd een waterweg te selecteren uit de selectielijst.
- Vervolgens vragen we of de aanvrager aangelande is (zie het FAQ-item over 'aangelanden')
       - Standaard staat er ‘nee’ en moet de aanvrager een vast watercaptatiepunt kiezen uit te selectielijst. Is de selectielijst leeg, dan is er op die waterweg geen vast watercaptatiepunt en moet een andere locatie worden gekozen.
       - Wordt ‘ja’ aangeklikt, dan wordt gevraagd het adres of perceel op te geven en ene plan met de ligging op te laden (verplichte bijlage).
       - Opmerking: Indien u de aanvraag doet voor een vaste installatie, moet u hier ook aangeven dat u aangelande bent

 • Stap 5: Bijlagen en aanvullende info

- Hier kunnen verschillende bijlagen worden opgeladen en kan bijkomende info worden ingevuld
- De eerste bijlage ‘een detailbeschrijving van de debietberekening’ is altijd verplicht.
- We raden aan indien een ontwerpplan en/of uitvoeringsplan van het debietmeetsysteem beschikbaar is, dit ook op te laden.

 • Stap 6: : Voorwaarden en akkoord

- In deze stap worden de algemene voorwaarden opgelijst en wordt onderaan gevraagd om hiermee akkoord te gaan via het plaatsen van een vinkje in het vakje voor ‘akkoord met de algemene voorwaarden’

 • Stap 7: In deze stap vind u een samenvatting van de ingevulde gegevens terug. Deze zijn hier niet aanpasbaar, maar u kan terug naar de vorige stappen keren door bovenaan op de bollen te klikken. Door erover te hooveren met de muis wordt de titel van de stap zichtbaar.
  (Opgelet: Gaat u bvb. terug naar stap 3, dan moeten alle stappen nadien herbevestigd worden, de gegevens blijven wel ingevuld staan.)

Reglementeringen

Hoe meld ik als schipper een schadegeval?

Als een schipper binnen het werkingsgebied van De Vlaamse Waterweg nv averij of schade oploopt waarvoor hij De Vlaamse Waterweg nv verantwoordelijk acht, dan moet volgende werkwijze worden gevolgd:

De schipper verwittigt onmiddellijk het RIS-centrum op het gratis telefoonnummer 0800 30 440.

Het RIS-centrum is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar. De schipper mag eveneens een e-mail sturen naar: RIS.hasselt@vlaamsewaterweg.be of RIS.evergem@vlaamsewaterweg.be.

Nadat een schipper een averij of schade heeft gemeld zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van een verklaring van de schipper, het verzamelen van de nodige inlichtingen, het doen van vaststellingen over de aard, de oorzaak en de omvang van de schade. Als het onderzoek het vereist kan het vaartuig worden opgehouden. Uiteraard wordt van de schipper volledige medewerking verwacht bij dit onderzoek.

Schadegevallen die niet worden ingediend volgens de bovenvermelde procedure kunnen geweigerd worden.

Als een schipper schade toebrengt aan de kanaalinfrastructuur of kanaalaanhorigheden is hij verplicht om deze schade onmiddellijk te melden aan het RIS-centrum. Ook in dat geval zal De Vlaamse Waterweg nv een onderzoek instellen, om de aard en omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

Ik wil een evenement organiseren op en/of rond een waterweg. Wat moet ik hiervoor doen?

Op openbaar domein mag je geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Kan ik kanovaren/kajakken/raften op de Maas?

Vanop een kano, kajak of roeiboot ontdek je een verrassend ander Vlaanderen. Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij, met talrijke natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en gezellige dorpjes. Zo wordt peddelen of roeien langs Vlaamse waterwegen een onvergetelijke ontdekkingsreis.

Alle informatie over varen met een kano, kajak of roeiboot op de waterwegen kan je terugvinden op de website visuris.be/kano

Mag ik domein van De Vlaamse Waterweg nv privaat gebruiken?

Op openbaar domein mag je geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. De Vlaamse Waterweg nv kan een vergunning of concessie verlenen om een evenement (barbecue, waterski-, roei-, kajakwedstrijden, triatlon, fietstocht met volgwagen, ...) te organiseren langs of op de waterwegen.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Mag ik het water uit de waterwegen gebruiken?

De Vlaamse Waterweg nv optimaliseert haar captatiebeleid om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen. Hierdoor worden er voor de mobiele captaties vaste punten langs de waterwegen aangeduid. Vanaf 1 april 2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Een uitzondering geldt wel voor aangelanden.

Alle informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Mag ik met een bootje vissen op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv?

Volgens de bepalingen van de wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet op de riviervisserij is het bootvissen niet verboden op de openbare waterlopen van het Vlaamse Gewest. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een geldig groot visverlof, waarvoor je je moet richten tot de hiervoor bevoegde instantie, met name het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 92 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk bepaalt bovendien dat vissers de scheepvaart niet mogen hinderen. Er moet dus ten allen tijde over gewaakt  worden dat de veiligheid en de scheepvaart niet in gevaar komen en dat het varen van andere schepen geenszins wordt gehinderd.

Ten behoeve van de veiligheid of de goede orde kunnen bijgevolg de hiervoor bevoegde personen aan de visser bijzondere bevelen geven waaraan door de visser gevolg moet gegeven worden.

Verder moeten alle voorschriften en verplichtingen van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006)  worden gerespecteerd, meer bepaald met betrekking tot het voeren van een immatriculatieplaat en de bijzondere tekens tijdens het bootvissen, het respecteren van de verkeersregels op het water, het naleven van de voorschriften inzake het ligplaats nemen (o.a. het verbod om ligplaats te nemen op gedeelten van de vaarweg waar het stilliggen een hinder voor het verkeer kan veroorzaken, zoals ter hoogte van kunstwerken, zoals geregeld in artikel 7.02) en meren, …

Je vindt bijkomende informatie over de visserijreglementering bij de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel, via 02 553 81 05, visserij.anb@vlaanderen.be of www.natuurenbos.be.

Mag ik vissen in de waterwegen?

Vissen in de waterwegen mag enkel als je in bezit bent van een visverlof. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Mag ik zwemmen in de waterwegen?

Zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen is te allen tijde verboden.

https://www.visuris.be/zwemmen

Moet ik een vergunning hebben als ik met een pleziervaartuig op de waterwegen wil?

Je hebt hier inderdaad een vergunning voor nodig. Die vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet.

Op  www.visuris.be vind je meer informatie over deze vergunning.

Waar vind ik het scheepvaartreglement?

Alle informatie over reglementering voor beroepsvaart is terug te vinden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Alle informatie over reglementering voor pleziervaart is terug te vinden op www.visuris.be/Reglementeringpleziervaart

Contactinformatie

Hoe kan ik contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv?

Bij contact info vind je de contactgegevens van De Vlaamse Waterweg nv. Je kunt altijd telefonisch contact opnemen tussen 8.30 uur en 16.45 uur. Je kunt ook altijd je vraag doorsturen via dit formulier. Ons personeel neemt dan zo snel mogelijk terug contact met je op.

Waar kan ik terecht met klachten over De Vlaamse Waterweg nv?

Als je klachten hebt kun je altijd terecht bij onze klachtenmanager. De contactgegevens vind je hier terug. Je kunt ook het klachtenformulier invullen.

Bestekken - Overheidsopdrachten

Waar vind ik de bestekken?

Je vindt alle digitale aanbestedingsdocumenten die momenteel door De Vlaamse Waterweg nv gepubliceerd worden in de webshop. Je kan deze daar ook aankopen.

Wat is het elektronisch publicatieplatform voor overheidsopdrachten?

De Vlaamse Waterweg nv maakt haar overheidsopdrachten bekend op het elektronisch publicatieplatform https://enot.publicprocurement.be.
De kandidaatstelling of offerte van geïnteresseerde inschrijvers wordt elektronisch ingediend en ook elektronisch ontvangen op het e-tenderingplatform: https://eten.publicprocurement.be.
Beide toepassingen passen de reglementering inzake overheidsopdrachten strikt toe.
De Vlaamse overheid heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met het federale bestuursniveau opdat bedrijven altijd gebruik zouden kunnen maken van eenzelfde platform.

Laatste nieuws

Top