Link naar homepage

Stuw van Aalst

In Aalst komt er naast een nieuwe stuw ook een nieuwe sluis. Ook de oevers worden heringericht. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. Ondertussen maakt de stad Aalst meer ruimte vrij om te wonen langs het water. Beide projecten maken wonen en werken langs de Dender aangenamer en veiliger. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en en als alles goed gaat, zullen ze klaar zijn in 2021.

Wat houden de werken in? 

De stuw en sluis in Aalst en worden volledig vervangen. Het nieuwe complex komt een kilometer verder te liggen, voorbij de Zeebergbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem verlaagd en de oever aangepast moet worden. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage maakt het vissen makkelijker om langs de stuw en de sluis te zwemmen.

Vervanging van de stuw en sluis 

De huidige stuw en sluis worden afgebroken. Het nieuwe complex wordt 1 km verderop gebouwd, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Vandaag maakt de Dender een bocht vlak voor de nieuwe locatie. De aannemer bouwt eerst de nieuwe stuw en sluis naast de rivier, later wordt de verbinding met het water gemaakt. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Tijdens de werken kunnen de huidige stuw en sluis in werking blijven, waardoor de waterbeheersing en de scheepvaart niet gehinderd wordt. De werken worden tijdens een eerste fase vooral ‘in den droge’ uitgevoerd. Dat werkt een pak makkelijker.

Visualisatie nieuwe stuwsluis Aalst

Aanpassing van de oevers 

Omdat de huidige stuw verplaatst wordt zal het waterpeil tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen. Wanneer het water daalt, moet ook de bodem verlaagd worden. Dit is noodzakelijk om de waterafvoer en de scheepvaart te garanderen. De bestaande oevers moeten op hun beurt aangepast worden om instabiele oevers en een daling van het omliggende grondwater te voorkomen.

Visualisatie Dender Aalst

Nieuw dienstgebouw en omgeving

Er komt ook een nieuw dienstgebouw, van waaruit de sluizen, de stuwen en andere beweegbare bruggen op de Dender bediend zullen worden. Het gebouw zal ook dienst doen als districtsgebouw van De Vlaamse Waterweg nv en krijgt een publiek uitkijkplatform.

Fietsers en voetgangers zullen gebruik maken van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar verbindt.

Visualisatie dienstgebouw

Vispassage

De huidige stuw en sluis vormen een obstakel voor de vissen. Daarom zal de huidige loop van de Dender, waarvan de bocht door de werken wordt afgesneden, dienst doen als vispassage. Zo kunnen vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw en sluis zwemmen.

Waarom? 

De huidige stuw van Aalst dateert van 1867 en is sterk verouderd. De nieuwe stuw wordt breder en de schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Er komt ook een nieuwe sluis. Die ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen meer recreatiemogelijkheden.

Foto huidige stuw Aalst

Nu bezig

De aannemer is volop bezig met de werken op het terrein. 

Intussen zijn de betonwerken van de nieuwe sluis en stuw klaar. In 2019 werden de staalwerken opgestart: de klepbalgstuwen en de sluisdeuren worden vervaardigd in een atelier, om ze daarna naar Aalst te vervoeren. De oeverwerken op de rechteroever van de Dender zijn al vergevorderd en in 2019 zijn ook de oeverwerken op de linkeroever opgestart. Het dienstgebouw werken we in 2020 af. Intussen worden ook de baggerwerken, de nieuwe vispassage en de komst van de fietsers- en voetgangersbrug verder voorbereid. 

Het einde van de werken is momenteel voorzien in 2021. 

Hinder?

Het jaagpad op rechteroever ter hoogte van de nieuwe sluis.

Laatste nieuws

Top