Vastgoed te koop

Naast industrieel vastgoed heeft De Vlaamse Waterweg nv ook nog ander vastgoed in portefeuille of beheer. Dit vastgoed wordt te koop aangeboden.

Hieronder vind je een overzicht van het vastgoed dat momenteel te koop wordt aangeboden. Per verkoop vind je een fiche terug met meer informatie over de grond of het pand en de verkoopsprocedure.

Is het vastgoed in eigendom van het Vlaams Gewest? Dan vind je meer informatie op https://www.vlaanderen.be/verkoop-vastgoed.


Verkoop perceel grond - hoek Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg, Kapelle-op-den-Bos

Verkoop van een perceel grond met aanhorigheden, gestaan en gelegen op de hoek van de Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, perceelnummer 19/K/3P0000 en deel van perceel nummer 21/P/P0000, thans met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 23039/A/474/A/P0000, met een oppervlakte van zes are achtendertig centiare (6a 38ca).

Alle informatie over het perceel kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/kapelle-op-den-bos-op-de-hoek-van-de-hoogveldweg-en-oudstrijdersstraat

 


Verkoop vervallen hoeve - Zuidhavendijk 2, 2040 Zandvliet

Verkoop uit de hand aan meest biedende - Antwerpen - 20ste afd. – sct. A, 179/G/P0000 + dl. 183/A/P0000, opp. meting 22a 41ca – sted. uitt. 18/04/2023 – GW Antwerpen : “agrarisch gebied” - GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen” : “gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven” met als overdruk “buffer - ten westen van Berendrecht en Zandvliet, afbakeningslijn zeehavengebied” (enkel perceel nummer 183/A/P0000) Gvg - Gvkr – Gmo – Gvv- blanco bodemattest. 16/02/21 + 22/10/2021– EPC : F (1504 kWh/m² jaar) – niet -asbestveilig geen risicozone overstromingen – P-scores :A + D, G-Score A – vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed “Bunker” (hfd. 4 onroerend erfgoeddecreet)opname Stedelijk Leegstandregister – Stedelijk register uiterlijke verwaarlozing (perceel 179/G/P0000) - vrij bij akte – instelprijs 65.000,- euro (GEEN VRAAGPRIJS) – bezichtiging op afspraak.

Alle informatie kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/zandvliet-zuidhavendijk-2


Verkoop chalet incl. garagebox(en) zonder grond - Olifant 20 – 3118 Rotselaar (Werchter)

De verkoop werd intussen toegewezen.

Laatste nieuws

Top