Link naar homepage

Vastgoed te koop

Op deze pagina vindt u terreinen en gebouwen die te koop worden aangeboden.

Verkoop autostaanplaatsen Brugge

In een onroerend complex, genaamd DE MOUTERIE III, gelegen langsheen de Damse Vaart-Zuid, Buiten Kruisvest en Dampoortstraat, er gekadastreerd sectie C nummer 506M3 P0001 met een oppervlakte van twaalf are negen centiare (12a 9ca):

 1. De autostaanplaats genummerd P7, kadastraal gekend onder nummer 506M3 P0090
  Gelegen in de kelderverdieping, bevattende:

  a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
  de autostaanplaats zelf;

  b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
  vijfenvijftig / tienduizendsten (55/10000sten) van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond
   

 2. De autostaanplaats genummerd P9, kadastraal gekend onder nummer 506M3 P0091
  Gelegen in de kelderverdieping, bevattende:

  a) in privatieve en uitsluitende eigendom:
  de autostaanplaats zelf;

  b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
  vijfenvijftig/ tienduizendsten (55/10000sten) van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond

Gedeeltelijk gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied
Gedeeltelijk gelegen in een risicozone voor overstromingen (Wet Verzekeringen).
De parkeerplaatsen zijn heden in gebruik. Dit gebruik zal uiterlijk 1 maand na het vaststellen van het hoogste bod worden opgezegd (opzegtermijn 1 maand).

Bieden vanaf 25.000,00 euro per autostaanplaats.

Bieden vanaf € 25.000/per autostaanplaats. Op maandag 15 maart 2021 wordt vanaf 14u00 de gesloten vrijwillige verkoop georganiseerd in het VAC te Brugge. Om toegang te krijgen tot deze zitting volstaat het om een geldig min. schriftelijk bod van € 25.000,00  uit te brengen op één van deze autostaanplaatsen. Volledige voorwaarden, documentatie en een formulier om een bod uit te brengen, op aanvraag. Biedingen uiterlijk in te dienen op maandag 8 maart 2021.

Meer info: lynn.timmerman@vlaanderen.be, 0473/56.64.42

Brugge plaats 7

Verkoop van 5 bouwloten - Vossenkuilstraat Bilzen

Bilzen – 6e afd., sectie B, nr. 124/D P0000, opp. vlgs. Meting: lot 1 (OB) 4a38ca; lot 2 (HOB) 3a08ca; lot 3 (HOB) 3a22ca; lot 4 (HOB) 3a37ca; lot 5 (HOB) 3a56ca – blanco bodemattest dd. 05/02/2018 – stedenb. uittr. dd. 03/03/2020 – Geen bouwovertr.(geen bestuurlijk/rechterlijk maatregelen) – verkavelingsverg. dd. 30/03/2017 – Geen dagvaarding – Geen voorkooprecht- Niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied of in een recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - Volgens het gewestplan St.-Truiden-Tongeren : woongebied
Geen beschermd stads- en dorpsgezicht, niet opgenomen in de landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone.

Biedingen kunnen gedaan worden tot en met woensdag 20 januari 2021 per e-mail naar stijn.menten@vlaanderen.be of schriftelijk naar Jaarbeurslaan 19 bus 22 tav. Dienst vastgoedtransacties, Dhr. Stijn Menten. De biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn. Massavorming mogelijk. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders indien meerdere kandidaten. We vangen aan bij het hoogste bod per lot. Degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod voor het lot (of alle loten samen) uitbrengt, zal uitgenodigd worden tot ondertekening van een optie tot aankoop. Na betaling van prijs en kosten wordt de authentieke akte door onze dienst verleden (geen erelonen verschuldigd).

Meer informatie: https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/bouwgrond/te-koop/eigenbilzen/3740/9044028?searchId=5fd0936067a62

 

Afbeelding bouwgronden Bilzen

Verkoop woning Noeveren 243 te Boom

De Vlaamse Waterweg nv wenst een vrijstaande woning te Boom Noeveren 243 te verkopen. De woning maakt deel uit van een aantal arbeiderswoningen daterend uit de 19de en 20ste eeuw gelegen in de wijk “Noeveren”. De wijk Noeveren is beschermd als dorpsgezicht omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde. Daarnaast is de woning tevens opgenomen in de vastgestelde inventaris tot bouwkundig erfgoed.

De biedingsperiode voor deze woning is verstreken.

 

Foto woning Noeveren 243 te Boom

Verkoop bouwgrond: Kemphoekstraat 26 - Kruibeke (biedingsperiode verstreken)

De Vlaamse Waterweg nv wenst een bouwgrond met een goedgekeurde verkavelingswijziging te verkopen. Het betreft een lot van 983 m2. Het perceel bevindt zich tussen de rivier Schelde en de autosnelweg E17 en is zeer landelijk, uiterst centraal en toch rustig gelegen.

Het lot heeft langsheen de straatkant een breedte van 13,42m, een diepte van om en bij de 63m, een totale oppervlakte van 983m² en verbreed iets naar achter toe. Uiterst geschikt voor de realisatie van een woning!

De vermarkting van deze eigendom zal onder gesloten enveloppe gebeuren. De periode om te bieden op deze bouwgrond is verstreken.
 

Foto perceel bouwgrond Kemphoekstraat Kruibeke

Hoeve met grond: Boudewijnlaan 32 - 2270 Herenthout (verkocht)

De hoeve en de bijgebouwen bevinden zich op een lot van 10.006 m2.
De hoeve bevindt zich binnen het regionaal landschap Kleine Nete en Grote Nete, is zeer landelijk gelegen en omringd van een mooi stuk grond. 


Polderhoeve: Battenbroek 20 - 2800 Mechelen (verkocht)

De Vlaamse Waterweg nv wenst de beschermde polderhoeve binnen het rivierenlandschap van Zennegat -Battenbroek te verkopen. De doelstelling is een reconstructie van de authentieke polderhoeve mogelijk te maken, opdat het onroerend goed een nieuwe bestemming kan krijgen en in zijn glorie kan hersteld worden.

Het betreft een unieke hoeve met bijgebouwen in een bouwvallige staat. De polderhoeve is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en bevindt zich in het erfgoedlandschap Zennegat Battenbroek, maar ook het beschermd cultuurhistorisch landschap Zennegat -Battenbroek fase 5. De polderhoeve en de bijgebouwen dienen in zijn oorspronkelijke staat heropgebouwd te worden in samenwerking met Onroerend Erfgoed.

Laatste nieuws

Top