Vastgoed te koop

Op deze pagina vindt u terreinen en gebouwen die te koop worden aangeboden.

Verkoop braakliggende grond met bouwmogelijkheden: Oostvaartdijk - 1850 Grimbergen

De Vlaamse Waterweg nv wenst een projectgrond te verkopen. Het betreft delen van verschillende percelen die samengevoegd zijn tot één lot van 2.361m². Het lot bevindt zich vlak naast het Zeekanaal Brussel-Schelde (beter gekend als het kanaal van Willebroek). Het gaat over een zeer mooi stuk grond dat landelijk gelegen is.

Alle nuttige documenten en attesten kan je hier terugvinden.

Foto en inplantingsplan Oostvaartdijk Grimbergen

Hoeve met grond: Boudewijnlaan 32 - 2270 Herenthout

De hoeve en de bijgebouwen bevinden zich op een lot van 10.006 m2.
De hoeve bevindt zich binnen het regionaal landschap Kleine Nete en Grote Nete, is zeer landelijk gelegen en omringd van een mooi stuk grond. De termijn om een bod te doen op deze hoeve is afgelopen.


Verkoop uit de hand aan de meest biedende van een woning te Boom, Noeveren 239

Boom -1ste afd., sct. A, nr. 388B2P0000, opp. vlgs. kad. 92ca, K.I.: € 213,00 - CV op aardgas - EPC: 503 kWh/m² - elektr. inst. voldoet niet - blanco bodemattest dd. 23/10/2018 – stedenb. uittr. dd. 07/11/2018 - Geen recente stedenb. verg - stedenbwk. overtreding (PV dd. 20/10/2003) - Geen dagvaarding - Geen Verkooprecht VCRO - Geen omgev. verkaveling en/of verkavelingsverg. - Geen As-built attest – opgenomen in gemeentelijk register leegstaande woningen sinds 17/07/15 - Niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied of in een recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - Volgens het gewestplan Antwerpen : woongebieden - recht van voorkoop tvv. Vlaamse Wooncode (Leegstand) + NV Vlaamse Waterweg - opgenomen in een beschermd stads- en dorpsgezicht “wijk Noeveren” (hoofdstuk 6 onroerend erfgoeddecreet van toepassing) + vastgesteld bouwkundig erfgoed “Noeveren”.

Vrije bezichtigingen (zonder afspraak) op : Vrij. 28/06/19 om 14u, Di. 30/07/19 om 10u, Ma. 19/08/19 om 10 u, Ma. 09/09/19 om 9u, Woe. 25/09/19 om 14u, Vrij 11/10/19 om 14u.

Biedingen kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met maandag 14 oktober 2019 per e-mail naar hans.duyck@fb.vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransactie, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders. We vangen aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan degene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt. Verdere inlichtingen en foto’s op www.immoweb.be

Foto en inplantingsplan Boom Noeveren 239

Polderhoeve: Battenbroek 20 - 2800 Mechelen (verkocht)

De Vlaamse Waterweg nv wenst de beschermde polderhoeve binnen het rivierenlandschap van Zennegat -Battenbroek te verkopen. De doelstelling is een reconstructie van de authentieke polderhoeve mogelijk te maken, opdat het onroerend goed een nieuwe bestemming kan krijgen en in zijn glorie kan hersteld worden.

Het betreft een unieke hoeve met bijgebouwen in een bouwvallige staat. De polderhoeve is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en bevindt zich in het erfgoedlandschap Zennegat Battenbroek, maar ook het beschermd cultuurhistorisch landschap Zennegat -Battenbroek fase 5. De polderhoeve en de bijgebouwen dienen in zijn oorspronkelijke staat heropgebouwd te worden in samenwerking met Onroerend Erfgoed.

Laatste nieuws

Top