Grenspark Groot-Saeftinghe

Op de grens van Vlaanderen en Nederland is een uniek getijdennatuurgebied in de maak: Grenspark Groot-Saeftinghe. De Vlaamse Waterweg nv werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe zal straks het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenbergpolder. Zo ontstaat een getijdennatuurgebied met 4700 hectare unieke natuur: het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa!

Maatregelen
In het project staan drie activiteiten: herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Dit alles vanuit een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse visie.
 
De Vlaamse Waterweg nv neemt volgende maatregelen:
De komende jaren wordt op de grens tussen Vlaanderen en Nederland verder gewerkt aan de ontwikkeling van enorm estuarien natuurgebied in de Hedwige- en Prosperpolder. 
Het onbegroeide terrein met ondiepe plassen dat ontstaat door de werken, vormt een uiterst geschikt biotoop voor rugstreeppadden. Aan de Belgisch-Nederlandse grens in Prosperpolder-Noord plaatsten we een amfibiescherm om de padden te begeleiden naar beschermde voortplantingspoelen, waar ze ongehinderd kunnen verblijven. Zo zorgen we ervoor dat de werken de padden niet hinderen.
Ook bouwen we een vleermuistoren aan de rand van de Hedwigepolder en hangen we vleermuiskasten om de vleermuizenpopulatie duurzaam in stand te houden. Zo compenseren we de verblijfplaatsen van vleermuizen die door de werken in de Hedwige- en Prosperpolder verdwijnen.
De dijken in Prosperpolder-Noord en Prosperpolder-Zuid richten we in om ecologisch dijkenbeheer met schapenbegrazing te kunnen toepassen.
We maken het pompstation van Prosperpolder-Noord visvriendelijk en treffen maatregelen om vrije vismigratie tussen de Schelde en de binnendijkse gebieden mogelijk te maken.

Projectpartners
Acht projectpartners slaan de komende drie jaar de handen in elkaar om deze internationale trekpleister te realiseren: Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst, Havenbedrijf Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap.
 
Zij kunnen hiervoor rekenen op een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via Interreg Vlaanderen-Nederland.

Laatste nieuws

Top