Smartsediment

Slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van Nederlandse en Vlaamse partners met het project Smartsediment.

Delta's zijn een van de meest rijke ecosystemen ter wereld. Zo ook de Scheldedelta; een uniek beschermd Natura 2000-gebied. Haar 'zeearmen' – onder andere de Oosterschelde en Westerschelde, Boven- en Beneden-Zeeschelde - staan de laatste jaren helaas sterk onder druk. Het verdwijnen van zandplaten en ondiepe watergedeeltes bedreigt vogels, vissen en zeehonden. Smartsediment wil de biodiversiteit, bodem en andere functies van de delta opnieuw in evenwicht brengen. Door kennisdeling, monitoring en analyse werken we tevens aan oplossingen voor de toekomst. Dankzij Europese steun van Interreg Vlaanderen - Nederland.

De Nederlandse partners Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Koninklijk Nederlands Instituut Onderzoek der Zee en de Vlaamse partners Dep. Mobiliteit en Openbare Werken, afd. Maritieme Toegang en De Vlaamse Waterweg nv zoeken samen naar oplossingen voor de erosie van getijdenplaten in de Oosterschelde en het verdwijnen van rustige ondiep watergebieden in de Westerschelde en Zeeschelde.
 
Deze grensoverschrijdende aanpak is hard nodig, omdat de ecologische problemen in de Scheldedelta niet bij de grens ophouden. Zo kan het verdwijnen van kraamkamers voor jonge vis in de Vlaamse Zeeschelde, leiden tot minder vis en dus minder voedsel voor viseters in de Nederlandse Westerschelde. Ook zorgt een goede samenwerking van Nederlandse en Vlaamse wetenschappers op het gebied van ecologie en veiligheid voor grensoverschrijdende inzichten en kennisontwikkeling. 

smartsediment.eu

Kaart projecten Smartsediment

Laatste nieuws

Top