Waterstofnet

De Vlaamse Waterweg is momenteel onderzoek aan het verrichten naar de meerwaarde van alternatieve aandrijvingen zoals waterstof. Voor wat betreft Waterstof verricht de Vlaamse Waterweg momenteel onderzoek naar het aanbod van waterstof en multipurpose energiehubs langsheen de waterwegen. Tevens gaan we na op welke manier waterstof kan bijdragen tot het realiseren van vergroening bij de Belgische vloot en last but not least is het zaak om de hiaten in de bestaande wetgeving hieromtrent weg te werken.

Waterstofnet ontwikkelt en realiseert - samen met industrie en overheden - projecten en roadmaps rond duurzame waterstof voor zero-emissie transport en energieopslag. Focus ligt op Vlaanderen en Nederland.

Alle informatie over dit project vind je op www.waterstofnet.eu/nl

Nieuws 10/05/2023

#WHS2023: Partners lanceren Condor H2 voor emissievrije binnenvaart en kustvaart

Hebt u zelf plannen of ideeën? Neem dan zeker contact op met onze collega’s:  

Sofie Marivoet
Policy advisor for environment and sustainability 
0499/94.96.44

Lynn Eyckmans
Project Manager
Cel innovatie 
0491/86.81.64

Laatste nieuws

Top