Bouw nieuw stuwsluiscomplex op de Dender in Aalst in eindfase

Bouw nieuw stuwsluiscomplex op de Dender in Aalst in eindfase

De bouw van de nieuwe stuw op de Dender in Aalst gaat zijn eindfase in. De stuwgang werd recent drooggezet en deze week startte de installatie van de stuwonderdelen. De stuw in Aalst wordt de eerste klepbalgstuw in Vlaanderen en komt na de zomer in gebruik. Dat zal een belangrijke stap zijn om wateroverlast langs de Dender te voorkomen en de rivier bevaarbaar te houden.

Bouw nieuw stuwsluiscomplex op de Dender in Aalst in eindfase

In Aalst komt er een stuw met twee kleppen. Elke klep heeft een afvoersectie van 28 vierkante meter en kan onafhankelijk worden gebruikt. De gezamenlijke afvoersectie zal 10 vierkante meter ruimer zijn dan de huidige stuw een kilometer stroomafwaarts. Aan de onderkant van de kleppen bevindt zich een balg die pneumatisch wordt opgeblazen om zo de positie van de stuwkleppen te bepalen.

“De Dender is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgt het gebied te maken met wateroverlast en schaarste. Vanuit Vlaanderen zetten we ook in de Denderstreek volop in op waterbescherming- en beheersing. Het einde van de bouw van de nieuwe stuw op de Dender in Aalst komt nu in zicht”, zegt de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. “Het gaat om een belangrijke mijlpaal in de modernisering van de waterhuishoudingsinfrastructuur op de Dender. In het belang van de bewoners van de Dendervallei wil ik samen met De Vlaamse Waterweg versneld werk maken van de vernieuwing van de andere stuwen op de Dender. Alleen zo zullen we slagen in de realisatie van een veerkrachtige vallei. Daarnaast zullen we op korte termijn het Strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei voorleggen aan de Vlaamse Regering.”

De nieuwe stuw zal nauwkeuriger kunnen worden afgesteld en daarmee optimaler de waterstand regelen. De stuw kan het water ophouden in droge perioden en het water vlot afvoeren in perioden met hevige neerslag. De vernieuwing op zich zorgt voor meer bedrijfszekerheid.

Eens de stuw is afgewerkt, kan het complex in Aalst in gebruik worden genomen. Dat kan omdat de baggerwerken tussen het oude en het nieuwe complex recent zijn afgerond. Het complex bestaat uit de stuw, de sluis en een dienstgebouw. Later volgt nog de bouw van de nieuwe vispassage die het voor vissen makkelijker zal maken om stroomopwaarts voorbij de stuw en de sluis te zwemmen.

Bij het in gebruik nemen van het nieuwe stuwsluiscomplex kan de oude schotbalkstuw buiten dienst worden genomen. Op termijn wordt het oude stuwsluiscomplex gesloopt.

Laatste nieuws

Top