RH2INE

RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) is de eerste alomvattende corridorbenadering van een van de belangrijkste prioriteiten van CEF, namelijk het mogelijk maken en versterken van (bestaande) netwerken inzake energie, transport en telecom.

RH2INE richt zich op de ambitie van de EU om het eerste emissievrije continent te worden en streeft ernaar marktklare waterstoftoepassingen te realiseren langs een van de oudste kernnetwerkcorridors van de EU, door het gebruik van bestaande gas- en elektriciteitsnetwerken, zie onderstaande figuur.

Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en Nordrhein-Westfalen. Dit project is een onderdeel van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Duitsland.

Op dit moment is het RH2INE project het grootste project rond waterstof. Gericht op een aangepaste wetgeving en standaardisatie voor de uitbouw van waterstof in binnenschepen, de uitbouw van infrastructuur en het uitrusten van 10 tot 15 vaartuigen op waterstof tegen 2025 (zie onderstaande figuur).

In 2020 zijn de eerste resultaten van het RH2INE project kort gedeeld tijdens een presentatie in het kader van WaterstofNet, zie onderstaande printscreen. Elementen van deze studie zijn een meerwaarde voor het onderzoek naar alternatieve aandrijving en brandstoffen bij DVW. Na deze studie was de doelstelling binnen RH2INE om een concreet actieplan uit te werken tussen de deelnemende partners. 

Lynn Eyckmans 
Cel Innovatie
Tel: 03 860 63 12
lynn.eyckmans@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top