Disclaimer

De Vlaamse Waterweg nv wil de gebruikers van de waterwegen zo goed mogelijk van dienst zijn. Deze website is dan ook met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt de aanvaarding in door de gebruiker van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en De Vlaamse Waterweg nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker moet op haar juistheid worden geverifieerd bij de bevoegde dienst van De Vlaamse Waterweg nv.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De Vlaamse Waterweg nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere website, in het bijzonder ten gevolge van louter informatieve links of hyperlinks, met inbegrip, zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houden geen akkoord in met de inhoud van deze sites en De Vlaamse Waterweg nv is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze sites wordt gemaakt.

Laatste nieuws

Top