Link naar homepage

Zennebrug in Hombeek tijdelijk weer open voor verkeer

Zennebrug in Hombeek tijdelijk weer open voor verkeer

Op donderdag 8 oktober, nog voor de ochtendspits, stelt De Vlaamse Waterweg nv de baanbrug over de Zenne in Hombeek (Mechelen) open voor het verkeer. De bovenbouw van de brug werd de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. De eerste fase van de totaalrenovatie is nu zo goed als klaar. Alleen de uitzetvoeg op de brug moet nog worden geplaatst zo gauw het weer het toelaat. Er is beslist om - in afwachting van plaatsing van de uitzetvoeg - al opnieuw verkeer toe te laten op de brug.

Zennebrug in Hombeek tijdelijk weer open voor verkeer

Stand van zaken renovatie
De volledige bovenbouw van de brug werd de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. Een gespecialiseerd aannemer vernieuwde het brugdek, de brugvoegen en de waterdichting. Daarnaast herstelde en schilderde hij de bestaande leuningen. Daarmee is de eerste fase van de totaalrenovatie zo goed als klaar. Alleen een uitzetvoeg, die uitzettingen en inkrimpingen van de brug in de toekomst moet opvangen, moet nog worden geplaatst.

In de tweede helft van oktober - als het weer het toelaat - plaatst de aannemer de uitzetvoeg. Om de werken te kunnen uitvoeren moet het minstens een week droog zijn. Dat maakt het moeilijk om de werken exact in te plannen. Het plaatsen van de voeg zal ongeveer een week duren. De Mechelseweg zal tijdens het plaatsen van de voeg weer even worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de brug. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de brug wel gebruiken.

Verdere timing
In het voorjaar van 2021 ten slotte gaat de laatste fase van de totaalrenovatie in. Dan neemt de aannemer de onderbouw van de brug onder handen. Hij zal de nodige betonherstellingen doen aan de buitenste langsbalken en oude nutsleidingen wegnemen. Meer informatie over de hinder en minderhindermaatregelen volgt begin 2021.

De baanbrug over de Zenne in Hombeek is een vaste brug uit beton en dateert uit 1968. Na meer dan 50 jaar intensief gebruik is de brug aan renovatie toe. Dat wees ook de laatste inspectie van de brug uit.

Laatste nieuws

Top