Nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

Nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

In oktober vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv de deuren van de Dampoortsluis in het kanaal Gent-Oostende. De werken vinden plaats ter hoogte van de Dampoortbrug II, rondgaan kan je via de andere brug. Later volgt nog de vernieuwing van de sluisdeuren ter hoogte van de Dampoortbrug I.

Nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

Update 27 oktober 2020 - Door onvoorziene omstandigheden zullen de werken tot uiterlijk vrijdag 30 oktober (6 uur ’s ochtends) duren. Dat betekent dat ook de Dampoortbrug II iets langer dicht zal blijven. Intussen wordt er hard verder gewerkt op de werf!

De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan nieuwe deuren. Daardoor kan de scheepvaart in de toekomst vlot blijven passeren via de sluis. De eerste fase van de vernieuwing start op vrijdagavond 16 oktober (18 uur) en loopt tot woensdagochtend 28 oktober (6 uur). De tweede fase wordt nog vastgelegd in overleg met de stad Brugge en de sector.

Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv: “Deze herstellingswerken met een vernieuwing van de sluisdeuren zijn noodzakelijk om de bedrijfszekerheid van de huidige sluis en de bruggen te kunnen blijven garanderen, zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer. De totaalprijs van de werken bedraagt 1,8 miljoen euro, exclusief btw. De fasering van de werken wordt steeds bepaald in overleg met de scheepvaartsector en met de stad Brugge om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Voor bedrijven bieden we het gebruik van openbare kaaimuren aan, zoals aan de Moerbruggebrug, tijdens de werken. Door de sluisdeuren te vervangen, kunnen we de bedieningstijd verkorten door een aangepaste sturing: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer.”

Verloop van de werken
Eerder dit jaar werden de nodige voorbereidingen getroffen om de vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. Voor de eigenlijke vervanging van de sluisdeuren ter hoogte van de Dampoortbrug II (Wulpenstraat) zal zowel overdag als ’s nachts, alsook in het weekend gewerkt worden om de duurtijd van de werken zo kort mogelijk te houden.

Er wordt telkens gewerkt met een kraan vanop het land. Om te beginnen plaatst de aannemer schotten om in den droge te kunnen werken. Vervolgens worden de hydraulische installatie, die de deuren beweegt, alsook de deuren en bijhorende scharnieren verwijderd en vernieuwd. Tot slot neemt de aannemer de schotten weg zodat de sluis weer in gebruik genomen kan worden.

Toegankelijkheid voor wegverkeer
Voor ieders veiligheid en om werkruimte te creëren, zal de Dampoortbrug II tijdens de werken afgesloten worden voor het verkeer. Je kan rondgaan via de Dampoortbrug I.

Laatste nieuws

Top