Link naar homepage

Stuw van Denderleeuw

In Denderleeuw wordt een nieuwe stuw gebouwd om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden. Er is tegelijkertijd ook veel aandacht voor de omgeving.

Wat houden de werken in?

Vervanging van de stuw

Het grootste onderdeel van de werken in Denderleeuw is de bouw van een nieuwe stuw. De nieuwe stuw komt in de stuwgeul van de huidige stuw, ter hoogte van de tip van het stuweiland. De huidige stuw wordt na de werken afgebroken. Door het verplaatsen van de stuw daalt het water tussen de nieuwe en de huidige stuw.

Foto stuw Denderleeuw

Tijdelijke by-pass

Om de nieuwe stuw te kunnen bouwen, komt er eerst een grote bouwkuip in de stuwgeul. Tijdens de werken moet de waterafvoer steeds gegarandeerd blijven. Daarom wordt er tijdens de werken een tijdelijke by-pass aangelegd. Zo kan er altijd voldoende water afgevoerd worden. Na de werkzaamheden verdwijnt de by-pass en wordt al het overtollige water via de nieuwe stuw afgevoerd. 

Technisch gebouw en omgeving

Vlakbij de sluis komt een nieuw gebouw waar de technische uitrusting van de stuw, de sluis en de brug in geïnstalleerd wordt. De omgeving van het gebouw op het eiland wordt tegelijkertijd heringericht. Grondige herstellings- en aanpassingswerken aan de sluis zelf staan ook op de planning, maar vallen buiten de opdracht van de bouw van de nieuwe stuw.

Aandacht voor natuur en recreatie

Op linkeroever, waar nu de Molenbeek ligt, wordt een vispassage aangelegd. De beek schuift op en wordt dus gedeeltelijk verlegd. Een vispassage is een technische constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

Kajakkers en kanoërs mogen omwille van de veiligheid niet door de sluizen varen. Voor hen komt er vlakbij een comfortabele in- en uitstapplaats.

Waarom? 

De huidige stuw in Denderleeuw is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken, een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening. 

Nu bezig 

Het project zit momenteel in studiefase. Het voorontwerp wordt momenteel technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Van zodra dit klaar is, worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd. Nadien wordt er een aannemer aangesteld. Vervolgens kunnen de werken op terrein van start. Dit is momenteel voorzien in 2020 – 2021. 

Laatste nieuws

Top