Stuw van Denderleeuw

In Denderleeuw wordt een nieuwe stuw gebouwd om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden. Er is tegelijkertijd ook veel aandacht voor de omgeving.

Wat houden de werken in?

Vervanging van de stuw

Het grootste onderdeel van de werken in Denderleeuw is de bouw van een nieuwe stuw. De nieuwe stuw komt in de stuwgeul van de huidige stuw, ter hoogte van de tip van het stuweiland. De huidige stuw wordt na de werken afgebroken. Door het verplaatsen van de stuw daalt het water tussen de nieuwe en de huidige stuw.

Foto stuw Denderleeuw

Tijdelijke by-pass

Om de nieuwe stuw te kunnen bouwen, komt er eerst een grote bouwkuip in de stuwgeul. Tijdens de werken moet de waterafvoer altijd gegarandeerd blijven. Daarom wordt er tijdens de werken een tijdelijke by-pass aangelegd. Zo kan er altijd voldoende water afgevoerd worden. Na de werkzaamheden verdwijnt de by-pass en wordt al het water via de nieuwe stuw afgevoerd. 

Technisch gebouw en omgeving

Vlakbij de sluis komt een nieuw gebouw waar de technische uitrusting van de stuw, de vispassage, de sluis en de brug in geïnstalleerd wordt. De omgeving van het gebouw op het eiland wordt tegelijkertijd heringericht. De vernieuwing van de sluis zelf staat ook op de planning.

Aandacht voor natuur en recreatie

Op linkeroever, waar nu de Molenbeek ligt, wordt een vispassage aangelegd. De beek schuift landinwaarts op en wordt dus gedeeltelijk verlegd. Een vispassage is een technische constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen stroomopwaarts langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

Kajakkers en kanoërs mogen omwille van de veiligheid niet door de sluizen varen. Voor hen komt er vlakbij een comfortabele in- en uitstapplaats.

Waarom? 

De huidige stuw in Denderleeuw is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken, een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening. De stuwkleppen kunnen ook vanop afstand worden bediend.

Nu bezig 

De Vlaamse Waterweg nv verkreeg op 21 juni 2024 een omgevingsvergunning voor de vernieuwing van de stuw en de aanleg van de vispassage. Als de omgevingsvergunning definitief is, volgt de aanbesteding en de eerste spadesteek. De werken zullen ruim 2 jaar duren. In een latere fase staan ook de vernieuwing van de sluis en een nieuw technisch gebouw op de agenda. Daarvoor moet een afzonderlijke omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Laatste nieuws

Top