Innovatieve projecten

De Vlaamse binnenvaart wordt gedreven door innovatie. Investeren in innovatie is dan ook een kerntaak binnen onze organisatie. Zowel Europa als de Vlaamse overheid bieden kansen voor innovatie.

Onder meer via een intensieve promotie van het binnenvaartverkeer werkt De Vlaamse Waterweg nv mee aan een milieuvriendelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

Dit gaat niet vanzelf. De Vlaamse Waterweg nv zet samen met bedrijven, organisaties en andere overheden heel wat projecten op touw om meer goederen efficiënt op het water te krijgen aan een rendabel tarief.

Heel wat minder traditionele producten en goederen vinden inmiddels de weg naar hun eindbestemming (deels) over het water. Innovatieve vervoers- en overslagconcepten vinden bij ons een vruchtbare voedingsbodem.

De waterweg wordt dankzij de inspanningen van velen een rendabel onderdeel van de logistieke keten.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Laatste nieuws

Top