Nieuws : Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep

Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep

Van 30 november 2018 tot en met 29 juni 2019 kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel palletvervoer- 4de oproep’. Met deze steunmaatregel wil de waterwegbeheerder het palletvervoer via de binnenvaart verder stimuleren. “We willen zoveel mogelijk vrachtvervoer van de weg halen en op de waterweg zetten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Hoe meer paletten er over het water kunnen gaan, hoe minder vrachtwagens er nodig zijn op onze wegen. Het palletvervoer via de waterweg zit in de lift en met deze gerichte steunmaatregel geven we nog een extra steuntje in de rug. We willen ook de transporteurs van bijvoorbeeld drank verleiden om te kiezen voor de binnenvaart.”

Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep

Binnenvaart is niet enkel weggelegd voor het vervoer van bulkgoederen of containers. Onderzoek toonde aan dat er een groot potentieel aan palletgoederen bestaat dat via de binnenvaart zijn bestemming kan bereiken.

De eerste oproep van de steunmaatregel palletvervoer is in 2012 succesvol gelanceerd. Snel volgde dan ook een tweede oproep in 2013 en een derde oproep in 2015. Mits vraag vanuit de markt is de tijd aangebroken voor een vierde oproep.

Concreet resulteerden de drie voorgaande oproepen in het vervoer van 165.400 palletten op jaarbasis die nu via de binnenvaart en niet langer via de weg worden vervoerd. Dit komt neer op circa 18.000 vermeden vrachtwagenritten. Over de ganse duurtijd van de drie oproepen (nl. vijf jaar) spreken we van 827.000 palletten of circa 90.000 vermeden vrachtwagenritten. Gelet op het succes van voorgaande oproepen is beslist om een nieuwe oproep tot steun te lanceren. Met deze steunmaatregel wil De Vlaamse Waterweg nv het vervoer van palletten via de binnenvaart verder ondersteunen. De bouwsector heeft hier al ervaring in, maar er zijn ook mogelijkheden weggelegd voor andere bedrijfssectoren, bijvoorbeeld Fast Moving Consumer Goods (FMCG) zoals frisdrank, maalderijen, (toilet)papier, enz.

Marktpartijen die in aanmerking wensen te komen voor de nieuwe steunmaatregel kunnen vanaf 30 november 2018 tot en met 29 juni 2019 bij De Vlaamse Waterweg nv hun aanvraag voor concrete initiatieven indienen dit voor zowel investeringssteun als exploitatiesteun. Het voorziene steunbedrag voor deze vierde oproep bedraagt 1.000.000 euro.

  • De investeringssteun is een éénmalige financiële tegemoetkoming. Het bedrag van de steun bedraagt maximum 80% van de totale investeringskost. De private partner draagt zelf minstens 20% van de investeringskost.
  • De exploitatiesteun voorziet in financiële steun ter gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van palletten via de binnenvaart ten opzichte van het vervoer via de weg. Het toegekende steunbedrag is degressief en beperkt in de tijd (3 jaar).

Meer informatie over deze steunmaatregel kan u hier terugvinden.

Laatste nieuws

Top