Startnota nieuwe bruggen en bocht Steenbrugge goedgekeurd

Startnota nieuwe bruggen en bocht Steenbrugge goedgekeurd

Met het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen wil De Vlaamse Waterweg nv investeren in de Vlaamse waterwegen en zo grotere schepen een vlotte en veilige doorgang bieden. Een onderdeel hiervan is het project Stadsvaart, waarmee we in Brugge en Oostkamp werken aan een vlottere doorstroming van de scheepvaart en het wegverkeer. Een eerste stap hierin is de bouw van een nieuwe weg- en fietsersbrug en de aanpassing van de bocht aan Steenbrugge.

Startnota nieuwe bruggen en bocht Steenbrugge goedgekeurd

Momenteel loopt het onderzoek en gaan we, samen met de projectpartners en andere stakeholders, richting een voorontwerp. Een belangrijke stap in dit traject is de startnota: een verkennend document over de mogelijkheden, kansen en gevolgen van een bepaald alternatief. Het voorontwerp verwachten we later dit jaar.

Startnota
Op maandag 11 februari 2019 werd de startnota van de nieuwe bruggen goedgekeurd door De Vlaamse Waterweg nv en de verschillende partners in het project (stad Brugge, gemeente Oostkamp, De Lijn en AWV). Hierin worden de concrete locatie van de bruggen en de bochtaanpassing van het kanaal vastgelegd:

  • De hoge, vaste brug voor het wegverkeer komt op ongeveer dezelfde locatie als de bestaande brug;
  • De vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers komt ter hoogte van de bestaande rotonde aan de Baron Ruzettelaan en Meulestee. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten;
  • De bocht in het kanaal wordt aangepast en schuift op in de richting van de Baron Ruzettelaan.

Richting Voorontwerp
Op basis van deze startnota gaan we richting een voorontwerp. Tijdens en na de opmaak van het voorontwerp wordt nog gecommuniceerd naar de bewoners en het ruimere publiek. 

Volgende stappen
Wanneer het voorontwerp en het definitieve ontwerp klaar zijn, starten we de procedure op om een aannemer te vinden en worden de nodige vergunningen aangevraagd. De werken starten ten vroegste in 2021 en zullen ongeveer drie jaar duren.
 

Laatste nieuws

Top