Fietsbruggen over Zenne in Zemst officieel geopend

Fietsbruggen over Zenne in Zemst officieel geopend

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft in Zemst vandaag twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Zenne ingehuldigd.  Die werden gebouwd door De Vlaamse Waterweg nv met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Vlaams-Brabant, en vormen een belangrijke schakel op de fietssnelweg F1 Antwerpen-Brussel.

Fietsbruggen over Zenne in Zemst officieel geopend

Hoewel ze in de eerste plaats de functie van dienstweg hebben, vervullen de jaagpaden langs de waterwegen in Vlaanderen vaak ook een belangrijke openbare functie, met name als vlotte en veilige route voor wandelaars en recreatieve en pendelende fietsers.  De Vlaamse overheid wil de jaagpaden daarom volop mee inschakelen in het netwerk van fietssnelwegen.

Binnen dit kader bouwde De Vlaamse Waterweg nv in Zemst twee fiets- en voetgangersbruggen over de Zenne en legde ze een nieuw stuk jaagpad aan langs deze waterloop.  

Een eerste brug, ter hoogte van de Zenneweg in Eppegem, werd eind augustus 2017 in gebruik genomen.  Deze brug vormt in de eerste plaats een handige verbinding voor fietsers- en voetgangers tussen het dorpscentrum en het station van Eppegem.  

In november 2017 gingen de werken van start voor de bouw van de tweede brug, aan de Heidestraat in Zemst.  Deze brug was in het voorjaar van 2018 klaar, waarna de aansluitende wegenis werd aangelegd.  Deze laatste werken werden eind 2018 afgerond.  Na de laatste afwerkingen kon het geheel vandaag door Vlaams minister Ben Weyts worden ingefietst. De nieuwe fietsbruggen en het aansluitende jaagpad kostten samen ruim 2,1 miljoen euro.  Omwille van het bovenlokale belang kon het project rekenen op financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (40%) en van de provincie Vlaams-Brabant (20%). Met de bouw van deze nieuwe infrastructuur werd een eerste gedeelte gerealiseerd van het ruim 11 kilometer lange deeltracé van de fietssnelweg F1 tussen Mechelen en Vilvoorde en dit volgens de kwaliteitsnormen voor een fietssnelweg.

“Ik wil de Vlamingen sterke argumenten geven om ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Ik zet daarbij sterk in op fietssnelwegen en kwalitatief hoogstaande fietsverbindingen zoals fietsbruggen en -tunnels, die belangrijke woon- en werkkernen verbinden voor fietsers.” 

Aan de inhuldiging van de nieuwe fietsbruggen en de aansluitende wegenis, werd meteen ook de start der werken gekoppeld van de verbinding van de brug aan de Heidestraat richting Mechelen.  De fietssnelweg wordt verder aangelegd tussen de nieuwe fietsbrug en de grens met Mechelen en ook de fietspaden langs de Brusselsesteenweg (N1), vanaf de Heidestraat in Zemst tot de gemeentegrens met Mechelen worden heraangelegd. Die werken worden uitgevoerd door het gemeentebestuur en moeten klaar zijn tegen eind dit jaar.
 

Laatste nieuws

Top