Link naar homepage

Renovatie Zennebrug in Hombeek gaat laatste fase in

Renovatie Zennebrug in Hombeek gaat laatste fase in

Op 29 maart 2021 sluit De Vlaamse Waterweg nv de baanbrug over de Zenne in Hombeek weer even af voor het verkeer. Vorig jaar heeft een gespecialiseerd aannemer de bovenbouw van de brug grondig aangepakt. Nu is de onderbouw aan de beurt. De werken zullen ongeveer een maand duren. Voor het wegverkeer is een omleiding via Leest en N16 voorzien.

Renovatie Zennebrug in Hombeek gaat laatste fase in

Update 28 april 2021 - De werken aan de onderbouw van de Zennebrug in Hombeek (Mechelen) zullen een week langer duren dan gepland. Er waren namelijk meer betonherstellingen nodig dan voorzien. We verwachten de brug op donderdag 6 mei weer te kunnen openstellen voor het verkeer en dus niet op 30 april zoals aanvankelijk gecommuniceerd. Deze week voert de aannemer de laatste betonherstellingen uit. Volgende week start hij met de afbraak van de stellingen, het opkuisen van de werf en het verwijderen van de werfsignalisatie. Als dit achter de rug is, waarschijnlijk in de loop van donderdagnamiddag, stellen we de brug open voor verkeer.
 

De baanbrug over de Zenne in Hombeek (Mechelen) is een vaste brug uit beton die dateert uit 1968. Na meer dan 50 jaar intensief gebruik, startte De Vlaamse Waterweg nv vorig jaar met de renovatie. In een eerste fase nam de waterwegbeheerder de bovenbouw al onder handen. Van 29 maart tot 30 april 2021 pakt hij ook de onderbouw aan. Daarmee is de totaalrenovatie compleet.

Mobiliteit
De aannemer zal de nodige betonherstellingen doen aan de buitenste langsbalken van de brug en de oude nutsleidingen wegnemen. De nutsmaatschappijen hebben inmiddels alle nutsleidingen die nog deel uitmaakten van de brug buiten de brug gebracht. Daarnaast zal de aannemer ook de uitzetvoeg plaatsen. Die moet uitzettingen en inkrimpingen van de brug in de toekomst opvangen.

Tijdens de werken kan geen gemotoriseerd verkeer op de brug worden toegelaten. De Mechelseweg zal dan ook worden afgesloten ter hoogte van de brug. We doen er alles aan om de periode van onderbreking zo kort mogelijk te houden. Gemotoriseerd verkeer moet tijdens de werken een omleiding volgen via Leest en N16.

De aannemer zal de werken zo uitvoeren dat voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand de brug tijdens de werken wel kunnen blijven gebruiken. Al zijn bij bepaalde deelwerken ook voor hen zeer korte periodes van onderbreking mogelijk.
 

Laatste nieuws

Top